www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Regionale ambities van Iran:

Implicaties voor Israël, Irak, en de Golfstaten

Amir Taheri 2004

Iran nationale belang zou Israël als strategische bondgenoot en partner moeten beschouwen omdat Iran geen Middenoosten wil dat volledig Arabisch is. Maar deze Islamitische Republiek wil de Moslimwereld leiden, en een Islamitische grootmacht tot stand brengen, de mensheid van een Joods-christelijke samenzwering redden.

In Jeruzalem staat de Moskee al-Aqsa, maar het is een Sunni moskee. Iraniërs zijn Shiitisch en kunnen daar niet bidden omdat hun gebeden niet zouden worden goedgekeurd. De bevrijding Jeruzalem is een totaal nutteloos project vanuit een Iraans godsdienstig perspectief.

De meerderheid van de geestelijkheid is Shi'itisch in Iran en elders en zijn tegen het Iraanse regime. Er zitten meer Iraanse mullahs vandaag de dag in de gevangenis dan arbeiders of intellectuelen. Elk van grote ayatollahs is nu een bittere vijand van het regime omdat het regime een vervorming van de Shi'itische theologie is.

Zij, die het regime binnen Iran bestrijden zijn meestal industriële arbeiders, en er zijn stakingen op vele gebieden geweest. Een andere groep die het regime bestrijdt zijn de vrouwen, die, vooral in de honderden NGOs zeer actief zijn. De Iraanse bewapende krachten, in tegenstelling tot de Revolutionaire Wachters, zijn ook ongelukkig met de huidige situatie.

De echte kwestie in Iran is om een manier kan vinden hoe uit de revolutionaire ervaring te voorschijn te komen, een deel van het te behouden en andere delen te verwerpen, om zo werkelijk een natie te worden. Zodra Iran een staat is geworden, in plaats van een land toegewijd aan een abstracte zaak, dan zal het een normaal gedrag vertonen en zal geen existentiële bedreiging voor, om het even wie zijn.

Het bepalen van de nationale belangen van Iran Er zijn 7 miljoen Azeris in de Republiek Azerbadjan en ongeveer 15-18 miljoen Azeris in Iran. Maar toch paradoxaal, steunt Iran Armenië tegen Azerbadjan omdat de Republiek Azerbadjan pro-westelijk en pro-Amerikaans is. De enige maatstaf die voor de Islamitische Republiek van belang is, is niet de nationale belangen van Iran, maar zijn vijandschap tegen de Verenigde Staten.

Iran nationale belang zou Israël als strategische bondgenoot en partner moeten beschouwen omdat Iran geen Middenoosten wil dat volledig Arabisch is. Het is in het belang van Iran om een Middenoosten te hebben waarin er ook Persen, Koerden, Turken, Joden, Maronieten, Christenen, en Kopten zijn. Als er geen Israël was, zou alle negatieve energieën van het Arabische chauvinisme en pan-arabisme naar Iran worden geleid.

Israël zou normaal de beste bondgenoot van Iran in het gebied moeten zijn, maar de Islamitische Republiek wil de Moslimwereld leiden, een Islamitische grootmacht tot stand brengen, en mensheid van een Joods-christelijke samenzwering redden. Aangezien de Arabieren en de Sunni Moslims die de meerderheid vormen, aarzelen om het Shi'itische Iran als leider goed te keuren, is de reactie van Iran naar de Arabieren om ze te vertellen dat Israël onder leiding van Iran moet worden vernietigd.

De vernietiging van Israël is zo een doel geworden en vermijd om het even welke theologische besprekingen dan ook. In Britse moskeeën, bijvoorbeeld, is God nog af en toe een verschijning, maar de preken zijn volledig politiek geworden.

Aangezien er vele verschillende Islamitische sekten zijn en vele verschillende interpretaties, is de beste manier om meningsverschil te verhinderen over de godsdienst, is een bespreking daarover te vermijden en te preken over politiek - Israël, Tchetchenië, Kashmir, de bevrijding van Andalusië - kwesties waarmee alle Moslims akkoord kunnen gaan.

Iran heeft een speciaal korps gecreëerd om Jeruzalem te bevrijden, maar verondersteld dat Iran Jeruzalem werkelijk gaat bevrijden. Jeruzalem heeft geen natuurlijke rijkdommen en is van geen strategische waarde. Zo is de bevrijding van Jeruzalem een totaal nutteloos project vanuit zowel een Iraans godsdienstig als nationaal perspectief.

Zodra Iran een natie en een staat is geworden, dan zal het normaal gedrag tonen en zal geen existentiële bedreiging zijn voor om het even wie. De eisen van een natie of staat zijn tastbaar en kwantificeerbaar.
Het gaat over grenzen, delen van water, markten, toegang tot grondstoffen, invloed, veiligheid, en geo-politiek. Het probleem met een land toegewijd aan een zaak is dat deze zaak een abstractie is. Een verdediger van een zaak wil alles en heeft geen belang in onderhandelingen.

Een Ogenblik van Onevenwichtigheid in het Middenoosten

De status-quo in het Middenoosten is verbrijzeld als resultaat van de oorlogen in Afghanistan en in Irak. We zitten nu in een tijd van onevenwichtigheid. Het nieuwe Middenoosten zal een Amerikaans - democratisch, pluralistisch en kapitalistisch Midden Oosten - zijn, of het zal een Khomeinistisch Middenoosten zijn. Dit zijn twee verschillende visies en zij zijn met elkaar in concurrentie.

Iran calculeerde in eerste instantie om te wachten tot President Bush zijn termijn heeft beëindigt, maar de laatste maanden schijnt de leiding van deze Islamitische Republiek besloten te hebben dat het niet moet wachten tot Bush zijn termijn beëindigd is en dat het met Bush reeds is afgelopen en de voor hun “goede Amerikanen” spoedig aan de macht zijn. Daarom is de Islamitische Republiek in het offensief gegaan, zoals in Irak, Libanon, Afghanistan en Pakistan kan worden gezien.
Voor het eerst sinds 1988, houdt de Islamitische marine van de Republiek schepen tegen, die Britse zeelieden grijpen. Het intensifieert ook aanvallen op de Coalitie in delen van Irak die niet door hen worden beveiligd. De Iraniërs willen het krediet nemen voor zichzelf (in plaats van het toe te staan aan al-Qaeda, of aan de resten van de Baathisten, om dit te doen) en benoemen zichzelf als leiders van het gebied.

Iedereen in het gebied wordt beïnvloed. De Arabieren in de Perzische Golf zijn bang van zelfs een vreedzame gebruik van de kernenergie door Iran omdat de Iraanse kerncentrale minder dan 32 kilometers van Koeweit staan. Het verontreinigde water zal in de Golf stromen waar Kuwaitie 90% van hun water door ontzilting verkrijgen. De kerncentrale is een Duits ontwerp, maar het werd gebouwd door een Russisch bedrijf, het zelfde bedrijf dat de reactor van Tchernobyl bouwde. Ook wordt de installatie gevestigd in één van de actiefste aardbevings-streken in de wereld. De wetenschappers bij de Universiteit van Teheran verzonden een rapport naar het regime dat dit de verkeerde plaats voor een kerncentrale was.

De Arabieren, de Russen, de Europeanen, en de Pakistani allen veronderstellen dat als zij de Islamitische Republiek onder drukken zetten, de Iraniërs een overeenkomst met de Amerikanen zullen kunnen maken. Zij veronderstellen ook dat de Amerikanen voor de Iraniërs zullen zorgen als het werkelijk uit hand loopt.

De Saoediers hebben een groep van acht - zes lidstaten van de Raad van de Gulf Cooperation Council plus Egypte en Jordanië gecreëerd. Zij leidden ook een andere groep van zeven Islamitische landen zoals Pakistan, Indonesië en Maleisië plus Saudi-Arabië, Egypte, en de Soedan, en sloten voor het eerst Iran uit. De Saoediers legden punten neer voor een derde visie op het Middenoosten, die verschillend zijn aan de Amerikaanse en Iraanse visies.

Het bestrijden van het Iraanse Regime

De meerderheid van de Shi'itische geestelijkheid in Iran is tegen het Iraanse regime. Van alle grote ayatollahs, was Montazeri de laatste die nog met het regime tot in de jaren '80 samenwerkte, en waarvan werd verondersteld de opvolger van Khomeini te zijn.
De meeste zijn nu bittere vijanden van het regime omdat het een vervorming van Shi'itische theologie is.

Men kan de Iraanse mensen helpen door hen te helpen die het regime van binnen uit Iran bestrijden. Dit zijn meestal Iraanse industriële arbeiders. De Islamitische Republiek wil een nieuwe arbeidscode introduceren die zij Islamitisch noemen, maar in werkelijk een slavernij is waarin de arbeider absoluut geen rechten heeft.

Een andere groep die het regime bestrijdt zijn vrouwen. In segmenten van de Iraanse maatschappij zoals wettelijke en medische verenigingen, die hun eigen leiders kiezen, ze hebben zich in één of andere graad van het regime bevrijd. De krachten in Iran die als revolutionair worden zijn niet sterk vertegenwoordigd, zij handhaven hun macht omdat zij de instrumenten van dwang beheersen - zij kunnen de mensen doden, en zij controleren het oliegeld. Zij hebben 3-5 miljoen mensen aan zich gebonden door het verdelen van gunsten.

Irak: Situatie niet zo slecht zoals de mensen denken

De Amerikanen bereikten al hun doelen met de oorlog in Irak: zij wierpen het regime van Saddam Hussein omver en vernietigden zijn oorlogsmachine. De Irakezen schreven een grondwet, hielden verkiezingen, en deden wat noodzakelijk was om een nieuw systeem tot stand te brengen. In termen van oorlogsdoelstellingen, is dit een zeer succesvolle oorlog geweest.

Als dingen in Irak slecht gaan, zullen de Irakezen beginnen het land te verlaten. Veel Soenieten hebben namelijk Irak verlaten en zijn de nieuwe vluchtelingen in Jordanië en Syrië geworden. Tezelfdertijd zijn veel Shi'itische Koerden naar Irak teruggekeerd.

Wanneer de dingen in Irak slecht gaan, vertraagt de stroom van pelgrims naar de heiligdommen in Najaf en Karbala. Volgens dit criterium, is de situatie in Irak goed omdat sinds de bevrijding, omdat Irak zowat 12 miljoen pelgrims van over de hele wereld, voor het eerst sinds de recente jaren '80 heeft ontvangen. Het maakt Irak in aantal tot één van de grootste toeristenbestemming in het Middenoosten. Bovendien is de Iraakse dinar ten opzichte van zowel Iraanse rial als de Kuwaiti dinar gestegen.

De Iraakse landbouw heeft een opkomst gemaakt en voor het eerst sinds de jaren '50 is Irak zelf-voorziend in voedsel nadat boeren hun land terug kregen en begonnen om het te bebouwen. Zij voeren zelfs heel wat voedsel naar Iran uit. Voorts toont de verschijning overal van duizenden kleine ondernemingen aan dat de situatie in Irak niet zo slecht is als de mensen denken.

* * *

Amir Taheri, een Iraans-geboren journalist en een auteur nu wonend in Europa, was uitvoerende hoofdredacteur van Kayhan, de voornaamste dagelijkse krant van Iran, vanaf 1972 tot 1979, Tussen 1980 en 1984 was hij de redacteur van het Midden Oosten voor de Sunday Times in Londen.