www.wimjongman.nl

(homepagina)

De datum van de geboorte van onze Heiland

Door JR Church op 1 december 2010

Voor meerdere jaren, stelde ik voor dat Jezus waarschijnlijk geboren was op 11 september, 3 jaar voor Christus, toen Jupiter in combinatie stond met Regulus tussen de voeten van Leo. Mijn vertrouwen in deze bewering kwam van het boek, “The Star that Astonished the World,”, door Dr Ernest L. Martin. Hij omarmde de datum 3 voor Christus en het leek heel goed haalbaar voor om mij op dat moment.

Bovendien zou 33 en een 1/2 jaar verder leiden tot de datum van de kruisiging en wel op 15 april AD 32. Dat leek ook juist voor mij, aangezien er een maansverduistering plaats vond aan die kant van de wereld, beginende rond 9 uur, Jeruzalem tijd en aansluitd rond de middag, net op de tijd voor de zon om op te gaan, in welk geval, de mensen aan de nachtzijde van de aarde een dubbele maansverduistering zouden zien.

Er zit echter een fundamentele fout in die datum. Volgens Starry Night Pro, een computerprogramma astronomie algoritme met een week tot week kalender, zou de volle maan van het Pascha zou zijn waargenomen op maandagavond 14 april, AD 32, en de kruisiging zou dan zijn geweest op dinsdag. Oeps! Ik had een probleem!

Dus ik ging terug naar de eerste-eeuwse joodse geschiedschrijver Flavius Josephus om te zien of ik de datum van de kerststal kon bepalen. Op de een of andere manier had ik een schat aan documentatie over het hoofd gezien. Om te beginnen, wilde ik weten wanneer Herodes de Grote stierf, en hoe veel ‘speelruimte’ ik had.

Allereerst was Herodes de koninklijke titel van Israël gegeven in Rome in 40 voor Christus, drie jaar voordat hij zijn heerschappij gevestigd heeft. Herodes veroverde Jeruzalem op Kislev 28 (1 januari 37 vChr), tijdens een ‘sabbatical jaar.’ Israël had een sabbatical jaar, die begon op 8 oktober, 38 voor Christus, en die duurde tot 26 september 37 vChr (Antiq. XIV, XVI, 2). Dit is het onweerlegbare bewijs opgesloten in de chronologie.

Bovendien, veroverd Herodes Jeruzalem tijdens de ‘185e Olympiade,’ in de tijd dat “Marcus Agrippa en Caninius Gallus consuls waren in Rome.” Historisch bewezen dat deze mannen aan de macht kwamen op 1 januari 37 vChr. De 185e Olympiade begon in juli van het jaar 40 voor Christus, en werd voortgezet vier jaar lang tot juli 36 vChr. Josephus zegt dat Herodes zijn overwinning over Jeruzalem kwam op dezelfde dag waarop Pompeius Jeruzalem had veroverd ‘zevenentwintig jaar’ eerder. Pompeius veroverde Jeruzalem op Kislev 28, (28 december, 63 voor Christus), waardoor we het beginjaar markeren van Herodes zijn 34-jarig bewind, op 1 januari 37 vChr - in het 27e jaar (was 26 jaar) nadat Pompeius Jeruzalem veroverd.

Bovendien, zegt Josephus dat Herodes de heerschappij van de Hasmoneans beëindigde na 126 jaar. Dat dateerde uit het jaar, 163 voor Christus, toen er een vredesverdrag werd gesloten tussen Syrië en Judea (ook een sabbatical jaar), en de Makkabeeërs werd aangesteld om de gouverneur te worden. Een dergelijke veelheid van feiten is onmogelijk te negeren.

De Maansverduistering

Volgens Josephus, is een maansverduistering opgetreden tijdens de laatste maanden van de ziekte van Herodes. Josephus meldde dat een groep jonge volwassen mannen werden gearresteerd tijdens het neerhalen van de gouden adelaar boven de deur van de tempel van Herodes. Hun proces vond plaats in Jericho. Herodes was er om tegen hen te getuigen, maar moest leunen op de bank omdat hij te ziek was om te staan. Zijn ziekte werd steeds erger. Josephus schreef dat de mannen werden veroordeeld om te worden verbrand, samen met de Hogepriester, Matthias:

"Herodes ... verbrande ... Matthias levend, die de opruiing had aangewakkerd, samen met zijn metgezellen. In die nacht was er een eclips van de maan. Maar nu Herodes zijn hondenziekte sterk was toegenomen op een ernstige manier, dit door Gods oordeel over hem voor zijn zonden: een vuur gloeide in hem en sloopte hem langzaam, wat niet zoveel naar buiten leek uit te stralen omdat dit innerlijk pijn deed ( Oudheden, XVII, VI, 4 & 5).

Dr. Martin had de datum van een maansverduistering gezet op 10 januari, 1 vChr. Echter, de meeste historici houden een eerdere maansverduistering aan die plaatsvond op 13 maart, 4 vChr. Volgens Starry Night Pro, begon de schaduw van aarde over de maan te trekken op 01:30, en eindigde rond 06:30, met de donkerste bedekking op ongeveer 3:30, in de nacht van 13 maart, 4 BC

Kort voor zijn dood, heeft Herodes een brief ontvangen van Caesar Augustus over de slechtheid van zijn zoon, Antipater, en suggereerde dat hij, hetzij te worden verbannen of moest worden geëxecuteerd. Herodes was zo wanhopig, dat hij probeerde om zelfmoord te plegen, maar werd tegengehouden. Zijn geweeklaag was de oorzaak dat een een ploeg naar Antipater ging om hem te doden. Vijf dagen later, bezweek Herodes aan zijn ziekte. Josephus schreef dat hij stierf, “... na een regering van 34 jaar, maar was hij zevenendertig jaar daarvoor door de Romeinen als koning verklaard,” (. Antiq, XVII, VIII, 1). Dit stelt Herodes zijn dood op 4 vChr, enkele maanden na de maansverduistering van 13 maart, 4 BC

Josephus melde ook dat Archelaüs er in slaagde Herodes als koning op te volgen, maar werd afgezet na 10 jaar van regeren (Antiq., XVII, XIII, 2), en zijn koninkrijk werd verbonden aan Syrië, en onder de jurisdictie van Cyrenius. Dit gebeurde in AD 6. Daarom moet de datum van overlijden van Herodes worden vastgesteld op 4 vC.

De Geboorte van Christus

Herodes dood in 4 vChr, vormt een probleem voor een geboortedatum in 4 vChr.. Zelfs als Herodes nog leefde, zou hij te ziek zijn geweest om de wijzen te ontvangen. Tijdens een poging om de dag van de week waarop de kruisiging plaatsvond te bepalen, heb ik geleerd dat als de kruisiging plaatsvond in AD 30, dit zou zijn geweest op een vrijdag. De volle maan van het Pascha in dat jaar werd waargenomen op donderdagavond, 6 april. Als dit de datum was, en als Jezus 33 jaar en zes maanden oud was toen ze Hem kruisigden, dan zou hij geboren zijn in 5 voor Christus, eventueel op Rosh Hashana, 1 Tishri (3 oktober, 5 v. Chr.) Als dit het geval is, dan ging mijn uitgewerkte theorie over Jezus geboorte in 3 BC, in vlammen op, (bij wijze van spreken).

De Ster

Mattheüs schreef dat Herodes “... de wijzen in het geheim riep en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.” (Matth. 2:7). Later heeft hij orders gegeven voor de dood van “... al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om die om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.” (Matt. 2:16). De Wijzen vertelden ongewild Herodes over de tijd dat de ster was verschenen, waardoor Herodes kon denken dat het Christus kind niet ouder kond zijn dan twee jaar. Dit lijkt te wijzen op de drievoudige conjunctie van Jupiter en Saturnus in het sterrenbeeld Vissen die zich in 7 voor Christus voordeed.

In het boek getiteld The Gospel in the Stars (gepubliceerd in 1882), door Joseph A. Seiss, is er een hoofdstuk getiteld, De Ster van Bethlehem, waarin de auteur suggereert dat de Wijzen Saturnus zagen als een drievoudige conjunctie van Jupiter en in het teken van de Vissen. Het is een feit, dat de eerste conjunctie tussen de twee planeten zich voordeed op 29 mei, 7 voor Christus, de tweede op 30 september, 7 voor Christus, en de derde op 5 december, 7 vChr.

Als we vasthouden aan een 5 voor Christus geboorte-datum, dan zouden deze conjuncties zich hebben voorgedaan twee jaar vóór de geboorte van Christus. De koning zou gedacht hebben dat sinds de conjuncties die zich twee jaar eerder hadden voorgedaan, de jonge pretendent op zijn troon zou iets jonger zijn dan twee jaar. Misschien is dit wat Herodes ertoe bracht om alle jongens van Bethlehems te laten doden tot twee jaar oud.

Na de derde conjunctie op 5 december, 7 voor Christus, Jupiter vervolg zijn weg van de Vissen, via Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft en kwam in de Leeuw in 3 vChr, voor het eerst van haar drievoudige conjuncties met Regulus (11 september, 3 vChr; februari 13, 2 vChr; en 8 mei, 2 voor Christus), en zijn briljante combinatie met Venus op 17 juni, 2 vChr.

De oude profetie

In mijn nieuwe boek, Daniël Onthult de Bloedlijn van de Antichrist, merkten we dat Jupiter in het sterrenbeeld de Vissen kwam op de eerste dag van de Schepping, zondag, 25 september 4004 v.Chr, en dat Saturnus werd opgenomen als eerste van een drievoudige conjunctie met Regulus in Leeuw op die dag. Misschien zijn dit oude astronomische tekenen voor het opzetten van de profetie dat Israëls Messias geboren zou worden wanneer Jupiter en Saturnus een drievoudige conjunctie in Vissen moeten hebben. Volgens de oude Griekse astrologie, was Jupiter de winnaar in zijn conflict met Saturnus en geworden tot de Leeuw, waardoor Saturnus is vervangen als de koning van hemel en aarde.

Vergelijking van de twee gelegenheden, moeten we rekening houden met het volgende: tijdens de scheppingsweek was Jupiter in Vissen, terwijl Saturnus starte met een drievoudige conjunctie met Regulus. Zo'n 4000 jaar later, in 7 v.Chr, Zowel Jupiter en Saturnus hadden een drievoudige conjunctie in Vissen, gevolgd door Jupiter 4 jaar later met de lancering van een drievoudige conjunctie met Regulus. Dit geeft het verhaal een volle cirkel - het verhaal van het conflict tussen Jupiter en Saturnus, zoals verteld in de afgodische religies van de vroege beschavingen. In de Griekse mythologie, was het wel de Battle of the Giants - de Titanen versus de Olympiërs, zoals werd afgebeeld in de steen reliëf rond het altaar van Zeus (Saturnus) in Pergamos. Dit was het paviljoen genoemd in de brief aan Pergamus als zetel van Satan (Openb. 2:13). Vandaag de dag is dat paviljoen ondergebracht in een museum in Berlijn, Duitsland.

In 1882, Rev Joseph Seiss citeerde uit een rabbijnse commentaren geschreven door de gewaardeerde 15e-eeuwse rabbijn, Abarbanel (1437-1508), die het verhaal vertelde van de Egyptische astrologen die de Farao vertelden dat een combinatie van twee planeten de geboorte van een joodse leider voorzegden: “Door astronomische berekeningen weten we dat een dergelijke combinatie van deze bijzondere planeten in dat bepaalde teken [Vissen] ... werd uitgelegd door de Egyptische astronomen en wijze mannen als zeer gunstig voor de Joden en zeer ongunstig voor de Egyptenaren. Hun heilige schriftgeleerden, bekend om hun vaardigheid en wijsheid in deze dingen, kwamen erbij de koning erop aandringen dat de geboorte van een kind een voorteken was voor de Joden, die, indien toegestaan om te leven, de Egyptische heerschappij zeer zou verminderen, uitblinkende in deugd en glorie, de kinderen van Israël verheffen voor de macht en eer, en niet te vergeten door alle eeuwen heen ” (Seiss, Het Evangelie in de sterren, blz. 162). Dit leidde er toe dat de Farao de dood van alle joodse mannelijke zuigelingen beval. De Egyptische astrologen hebben mogelijk een oude astrologische voorspelling geciteerd die de toekomstige Messias van Israël bedoelde.

Bovendien zijn er veel oude mythologieën in Babylon, Egypte, Griekenland en Rome die leren dat Saturnus de koning van de goden was tijdens het gouden tijdperk van de aarde, maar werd ten val gebracht en opgevolgd door Jupiter. Kunnen de Wijzen hebben geweten over deze oude leer en begrepen wat de drievoudige conjunctie tussen Jupiter en Saturnus bedoelde in het sterrenbeeld Vissen? Dat zou dan hun motivatie zijn geweest voor de komst naar Jeruzalem. Ze wilden de nieuwe koning van de Joden aanbidden - degene die alle beschavingen verwachten sinds de dagen van Adam.

Het is waarschijnlijk dat alle astronomische fenomenen deel uitmaken van de viering van Jezus geboorte. Maar de drievoudige conjuncties van Jupiter en Saturnus in Vissen in 7 v. Chr hebben het startsein gegeven voor de gehele hemelse extravaganza.


Commentaar:
De datum 5 voor Christus is dus ook een aanname en geeft nog wat vragen. Ten eerste zal Herodes nooit de leeftijd zo krap hebben vastgesteld maar zeker een marge van een jaar hebben genomen.
Als de wijzen de conjunctie zagen op 29 mei en op reis gingen om de koning te ontmoeten, ze zeker binnen een jaar aankwamen, zover ligt Irak nu ook niet weer van Israël en ze moesten opnieuw de ster zien als ze aankwamen in Bethlehem.
Ook is allang bewezen dat de vrijdag niet de dag van de kruisiging was. Maar zeker al een dag eerder.
De bijbel spreekt als verschijnsel over een zonsverduistering rond het middaguur en niet over een maansverduistering.
Het kan dus net zo goed in het 7de jaar voor het begin van de jaartelling hebben plaats gevonden op 30 september, het is maar net wat men wil aannemen.
Maar verder is het wel een goed stuk informatie.