www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gog en Magog in geopolitics van vandaag

door Ines Ehrlich - 11 December..2006

De huidige wereldgebeurtenissen beginnen meer en meer te lijken op de 2.500 jaar oude bijbelprofetie die door Erechiël in hoofdstukken Ezechiël 38-39.wordt gemaakt. Het opkomen van Rusland (of Turkije, afhankelijk van de interpretatie) in een coalitie met Iran en andere Midden Oostelijke landen (als Soedan, Ethiopië en Libië) voorzegt.

Deze coalitie zo wordt voorspeld zal Israël vanuit het noorden om het tijdens de laatste dagen van de aarde aan te vallen en “te vernietigen,” algemeen bekend als “oorlog van Gog en Magog.”

De hele geschiedenis door dacht men dat de profetie was opgeschort tot wellicht aan vandaag, nu het beangstigend uitvoerbaard schijnt te zijn.

In Joel C. Rosenberg's boek de “Optie Ezechiël,” richt de auteur zich op de profetieën van Ezechiël in hoofdstukken 36-37, die grotendeels nu tot werkelijkheid zijn gekomen.

Rosenberg stelt dan de duidelijke vraag: Als de profetieën dingen voorzeggen zoals de “wedergeboorte van de Staat Israël,” en de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, na eeuwen in ballingschap, de heropbloei van het troosteloze woestijnland om overvloedig voedsel te produceren, fruit en geboomte, en de vorming van een bijzonder groot leger in de recente 19de en vroege 20ste eeuw, waarom zouden dan de volgende profetieën niet in ons leven tot stand komen?

Probeer eens de bijbelse namen en de plaatsen in de werkelijkheid van vandaag te plaatsen en zie de parallelle ontvouwing van de gebeurtenissen:

Gog wordt als algemeen verondersteld om de naam van een persoon te zijn, eerder dan een plaats, die een tirannieke leider vertegenwoordig die een kwaad plan kan uitbroeden -- in de werkelijkheid van vandaag zou deze “eer” het meest geschikt kunnen zijn voor de President van Iran, Ahmadinejad, of misschien Hassan Nasrallah uit Libanon.

Magog, volgens sommige geleerden, verwijst naar Rusland en de republieken van de vroegere Sovjetunie, of misschien Turkije. Anderen zullen er over debatteren dat de nauwkeurige plaats niet volledig is na te gaan en dat het woord Magog eenvoudig een generalisatie voor een vijand van Israël kan zijn, zodat deze plaats open blijft.

Onder aanval

Volgens de profetie in kwestie, “vele volkeren met u en die u zullen aanvallen een volk op de bergen van Israël” impliceert dat andere landen zullen betrokken worden als het Iraanse, Soedanese, Ethiopische en Libische in een coalitie met de Rus (of Turk), en de volken die grenzen aan de bergen van Israël. Dit omvat eveneens Libanon, Syrië en misschien Jordanië.

Is het zo onbegrijpelijk om de as te veronderstellen tussen Hizbullah, met Iran en Syrië, vooral na de tweede oorlog in Libanon toen deze drie elkaars krachten verenigden en elkaar openlijk steunen van elkaars doel om Israël te vernietigen?

In zijn boek, neemt Rosenberg nota van een opvallende afwezigheid van Egypte en Irak in de originele profetie, die wat op dit punt betreft in deze tijd ook steek houdt. Egypte ondertekende een vredesverdrag met Israël in 1979 en Irak is verwikkeld in zijn eigen oorlog van overleving en allebei kunnen ze waarschijnlijk zich niet bij een coalitie tegen Israël aansluiten.

Volgens de profetie zal Magog “een militaire coalitie bouwen en zal een aanval tegen Israël voorbereiden.” Gog “zal een overweldigende kracht tegen Israë gebruiken,” - kan dit naar kernkracht verwijzen? En zijn zal een coalitie zijn “als een onweer -- zoals een onweerswolk opkomt over het land.”

Maar niet word hysterisch. Volgens de profetie, is er niet nodig voor Israël om gealarmeerd te raken, “aangezien de Heer God oordeel over de vijanden van Israël zal brengen te beginnen met Gog (de tiran).”

Ezechiëls profetieën zal een grote aardbeving en door het keren tegen elkaar van de legers van Gog. De volgende stap, die God profetieën voorzeggen is dat de vijand onderworpen wordt aan “pest, bloed, stromende regens, hagelstenen en vuur van de hemel,” is het onduidelijk en klinkt alsof iemand de kernknop heeft gedrukt en als dat zo is, wie in het gebied zou dit overleven?

Maar zoals in alle gelukkig einde's, Israël, zo is het geprofeteerd, zal zijn economische welvaart herwinnen.

Zo blijft de vraag: “Zullen wij wachten op toekomstige ontwikkelingen en er het beste van hopen of de profetie van Ezechiël nader te bekijken en een preventieve actie overwegen om dit tegen te houden van wat als een toenemende bedreiging kan worden gezien van de anti-Israëlische coalitie?”

Na het bovengenoemd gezegd te hebben, de profetie van Ezechiël zegt niets over een Israëlische preventieve aanval om een mogelijke aanval te voorkomen -- en inderdaad, het overwegen van een dergelijke aanval lijkt gezien de huidige staat van onze dubieuze, zwakke leiding onwaarschijnlijk.