www.wimjongman.nl

(homepagina)

MAURICE SKLAR MINISTRIES

De komende bedreigingen van de Verenigde Staten van Amerika.

Maurice Sklar - 4 juni, 2009

Beste vrienden,
We zijn tot een valse rust gekomen in een verblinding, dat Amerika nu veilig is tegen het terrorisme. Nogmaals, vandaag waarschuwde de Here mij over wat er komt over Amerika in de nabije toekomst. We hebben ons als natie van God afgekeerd. De Laodiciaanse kerk is in een gevaarlijke staat van lauwheid. We hebben openlijk de abortus en homoseksualiteit omarmd en ermee ingestemd als deel van onze wetten. In ons buitenlands beleid, is president Obama nu actief in het verzet tegen Israël en wil radicaal Jeruzalem verdelen en de Palestijnen hun "staat" geven, wat zou neerkomen op niets anders dan een andere terroristische basis voor Iran en de Arabische islamitische terroristen.
President Obama is naar het Midden-Oosten gegaan en weigerde een bezoek te brengen aan onze grootste vriend en bondgenoot in de regio, Israël. Hij is actief bezig zich af te keren van Israël, in al onze contacten met hen. Dit is zo ernstig! Nooit heeft een Amerikaanse president zich zo onbeschaamd en antisemitische tegenover Israël gedragen. Het is zoals ik schreef na zijn verkiezing: Obama als president is een politiek oordeel over Amerika.

  Toch doen we net alsof dat allemaal prima is. Immers, de meeste van ons hebben nog niet te kampen gehad met echte problemen. We hebben een soort van vertrouwen omdat we niet zijn aangevallen door terroristen sinds 9/11. Dat is een feit, God heeft een geweldig, GROOT, meelijden met ons door blijvend te zijn een scherm en schild voor de honderden bedreigingen die tegen ons zijn ondernomen sinds die tijd. Echter, dit zal niet eeuwig duren. Zelfs de meest seculiere en pragmatische van de sociale wetenschappers, vertellen ons dat het is slechts een kwestie van korte tijd is totdat we met terroristen te maken krijgen in Amerika.

Ik waarschuw de Bruid van de Messias dat we moeten blijven bidden, bid, BID! Maar zelfs de meest fervente voorspraak zal slechts uitstellen van wat er komt. Ik heb de (voor mij) ongelukkige baan, om te melden wat er aan dreiging komt aan de horizon van de wereld.
Maar ik heb ook een grote hoop! Dat met deze verschrikkelijke gebeurtenissen, ook de grootste opwekking komt voor Amerika groter dan zij ooit heeft meegemaakt. Met het volgende grote ramp komt ook een reveil en een berouw dat nog niet eerder is gezien in 150 jaar. Zelfs onze regering zal zich bekeren en vallen op hun aangezicht voor de Almachtige God binnen korte tijd. Wij zijn egoïstisch geworden in de Verenigde Staten, vet, lui, decadent, arrogant, afgodisch, en slapende. Maar God zal ons allemaal opwekken en dit land schudden, totdat we ons nederig en berouwvol zullen tonen. Hij zal vervolgens redden de vele miljoenen die nu verloren zijn in het duister en tot Hem komen op deze manier.

De Heer zegt, kijk naar Billy Graham en Oral Roberts. Zij vertegenwoordigen de laatste oproep van genade naar Amerika toe, in de rijkdom van heil en genezing voor de tijd van de heidenen (Kerk-tijdperk). Zij waren voortdurend onder ons in de jaren negentig. Toen ze stierven, was dit signaal voor het begin van de Grote Finale.
Grote oordelen, grote opwekking en de oogst van de volken - miljarden zielen de vertrapt worden in de grote wijnpers van de toorn van God! Zoals de geboorteweeën van het komende Koninkrijk van God meer en meer en intenser en frequenter worden, zo zal Amerika's derde en laatste Grote opwekking weer uitbarsten voor de bruid. God zal Zijn heerlijkheid in ons land brengen, en als dit gebeurt, God zal alle mannen voor zich verzamelen en "de harten van de mannen ziften voor Zijn rechterstoel." Er is geen houden aan. Ook onze theologie niet. We kunnen het niet verhinderen met te wijzen op Gods beloften. Dit is het laatste uur van de tijd van genade. We kunnen slechts veilig verblijven in de geheime plaats van God. Het is ons land van Gosen - onze enige toevlucht - wanneer deze oordelen echt beginnen.

Waarop we ons focussen is uiterst belangrijk. Wat kijk je naar? Yeshua zei dat de harten van mannen uit vrees zouden smelten voor het zien van die dingen die zich op de aarde voor gaan doen. Wij moeten in plaats daarvan ons op Yeshua richten en Zijn spoedig terugkeren. Kijk, uit naar onze verlossing die nabij is! We moeten onderzoeken het Woord van God en het dag en nacht tot ons nemen. Wij moeten onze verlangen zetten naar de dingen van boven en niet op de begeerten en de afleiding van onze huidige tijd. We moeten behoedzaam bewaken onze harten voor de afgoden. We moeten onze lampen fel laten branden wachtende op onze komende Bruidegom in dit middernachtelijk uur. Bemin niet de wereld of de dingen in de wereld. Kom naar de Bruidskamer. Het is de enige Ark van de veiligheid in het huidige uur. Pas op voor bedrog!!

Dit zijn de waarschuwingen die de Heilige Geest ons geeft! Blijf op je knieën in vurige gebed! Verdubbel uw tijd met God, als je kunt. Alleen de tijd met Hem zal ons hart bereiden voor de Messias die binnenkort zal verschijnen voor zijn bruid.
Berouw!! Haal de zonde uit je leven voordat het te laat is. verzaak ALLES en volg de Here met heel je hart, geliefde!

Dit zijn de bedreigingen voor Amerika op dit moment:

Moge de Heer u zegenen en houden in heiligheid, zonder welke niemand de Here zal zien!

Wachtend en biddend in onze Messias,
Maurice Sklar

Deze waarschuwing is in de eerste plaats tegen Amerika gericht maar is evenzeer gericht aan de andere christelijke naties die dezelfde weg volgen en evenzeer voor de Europese christenen. Waar Amerika staat kunnen we ons eigen land en kerk invullen. w.j.