www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een gesprek tussen Gary Sterman en Avi Lipkin over het Midden-oosten.

Avi leg ons eens uit de verwarring die momenteel optreed on het Middenoosten.
Wij als Amerikanen zijn erg bezorgd over dat niet alleen daar gebeurd maar ook hier de manier waarop Amerika handelt tegenover de naties. Wat is onze politiek wat gebeurd er gezien vanuit Europa en Israël.


Wel als je je herinnert een paar maanden geleden, Hillary Clinton en Barack Obama was het enige dat ze riepen; stop de bouw in de nederzettingen in de gebieden en het oprichten van buitenposten. Israël moet terug naar de grenzen van 1967 - wat tussen haakje tegenstrijdig is met de VN resolutie waarin staat dat Israël verdedigbare en veilige grenzen moet hebben. Dat zijn de grenzen van 1967 niet en in contrast staan met de overeenkomst ook met de Arabische wereld en de VN.

Maar wat het belangrijkste is. is dat Israël niet in de weg mag staan van de olieleveranties en dat Israël wordt opgeofferd als dat wel het geval is. Israël heeft die rol al gespeeld decennium lang en dat is het enige wat je vanuit Washington hoort, Israël,Israël, en Israël is de slechterik.

Twee maand geleden met het gebeuren van de groente verkoper in Tunis, omdat de vrouwelijke agent de verkoper in het gezicht sloeg vanwege het ontbreken van een vergunning en waardoor er een revolutie ontbrande
Wel er is geen grotere belediging voor een moslim man en hij had zijn eer verloren en dus overgoot hij zich met benzine en stak zichzelf in brand.
Vervolgens sloeg de revolutie over naar alle landen in het Midden-oosten behalve één in het Midden-oosten en was een land dat geen protesten had en dat was in Israël.

Daar weten de Arabieren dat ze goed zitten en alleen maar kunnen verliezen wat ze hebben onder een Palestijnse staat.

De economie van Israël is toch een van de beste in het Midden-oosten, nietwaar?

Ja maar dat is het niet alleen, de geest is, ondanks wat de media verteld, dat wij joodse mensen houden van de Palestijnen, we leven met ze, we werken met hen, we eten en drinken met hen en dat weten de Palestijnen en ze weten eveneens dat ze gehaat worden door de Arabische naties.

Jullie hebben zelfs Knesset-leden die Arabieren zijn

Van de 120 Knesset-leden zijn er 10 moslim. tussen haakjes we hebben 8% christenen in Israël en die hebben geen vertegenwoordiging, daar ga ik wat aan doen met de oprichting van een christelijke partij.

Maar voor we verder gaan, leg eerst eens uit wat voor soort ensen de moslims zijn, wat ze doen. Er is veel propagande in het voordeel van de islam in de USA en het wordt voorgesteld als een vredelievend geloof en we kunnen hen nauwelijks verwijten maken voor de verschrikkelijke dingen die ze doen en die we zien vanwege alle media.

Het is erg belangrijk om te herinneren dat Allah de god van de islam een Mangod is de maansikkel is het symbool. Het is een monistische god die overgebleven is van de 260 goden die ze hadden in Medina en Mekka.

Tussen haakjes; als ze Allah Akbar roepen dan roepen ze “Allah is groter”.
Men roept dus dat hun god groter is dan de God van de Joden en de Christenen.

Want de God van Abraham Izaäk en Jacob is een God van liefde net zoals Jezus zegt; heb God lief en je naaste als jezelf, kijk het maar na in Leviticus. Maar hun god, - het zit niet in hun relegie,- je kan Allah niet liefhebben, alleen maar vrezen. Je naaste liefhebben als jezelf staat wel in de Koran, maar dat telt alleen voor moslims. Hun lijn is, dood de Joden op zaterdag, de christenen op zondag en de hindoes en de zwarten op elke dag en we zien dat elke dag in het Midden-oosten. We zien dat vandaag in het Midden-oosten.
Zo Islam is een religie van vrede als iedereen dood is.

Wat moeten we denken als we al die krantenkoppen zien uit het Midden-oosten, hoe moeten we die zien?

Ja maar zoals ik vaker heb gezegd, je hebt mensen die God dienen en er zijn er die de Mammon dienen.

De mensen die de Mammon dienen zijn degene van de islamitische Petro-Chemische belangen In 2008 storte de Amerikaanse economie in elkaar. De prijs van de olie steeg naar 147 dollar per vat. De ontwikkeling van de Amerikaanse olie van het westerse deel van Amerika waar veel olie is en ook in Alaska waarover Lindsay Williams spreekt wordt tegen gehouden door de wereldregering die de islamitische belangen dient. WikiLeaks die i geloof laat zien dat Mubarak weg moest.
Waarom moest deze man weg die deel uitmaakte van de westerse coalitie? Je had een Amerikaanse-Arabische coalitie tegen Saddam Hoessein wat niet mogelijk was zonder Egypte. Dat was onder George Bush zijn vader. Wanneer de zoon aan de macht komt vraagt hij Mubarak om hem te steunen. Weet je wat Mubarak tegen hem zei? Jimmy Carter creërde de eerst fanatieke shiitische natie en jij de tweede, omdat Irak een Shiitische natie is. Met andere woorden zo verrijst de Shiitische macht in de islam over de Soennitische islam, dus zei Mubarak ik werk niet samen met jou want ik vertrouw je niet.

Bush zei daarop we moeten Egypte hebben tegen Iran en de Shia. Wel er zijn verkiezingen op komst en uiteindelijk zal de Moslimbroederschap de macht krijgen en het veranderen in een Soennitisch land en die zullen samenwerken met de westerse wereld om het Shiitische leiderschap in Iran te verslaan.

De meeste mensen zien de Arabieren als een gesloten front, maar jij zegt, nee ze zijn verdeeld in twee stromingen. Laten we daar eens over spreken.
Hoe zitten deze stromingen in elkaar? Wat zit er achter en het effect op de politiek in het Midden-oosten.


Zoals je weet hebben we een media oorlog in de informatie al jarenlang en die is nog niet voorbij, maar dat is een theekransje vergeleken met de strijd tussen de Soennieten en de Shiieten. Die strijd duurt nu al 1300 jaar en er is geen vergeving in de islam zoals in het christendom. Daardoor is er ook geen uitweg in het conflict.

Je wil zeggen dat het een sterk geheugen heeft?

De profeet Mohammed voor dat hij stierf, had een droom en vertelde zijn volgelingen dat er twee kampen zouden komen in de Islam en slechts één stroming zou naar de hemel gaan en de andere naar de hel.
Zo dus als je een Shia bent geloof je dat als je de Soenniet niet verslaat je naar de hel gaat en andersom, daar vechten ze over. Heel eenvoudig. Mohammed werd na zijn dood opgevolgd door vier kaliefen die hem vervingen. Drie van hen waren zijn luitenanten en de vierde een neef. Die vierde neef Ali begon een dynastie te vormen ronde de bloedlijn van Mohammed. De andere drie volgden de traditie van de profeet en niet de tradities van de familie.
Zo wanneer Ali dan aan de macht komt als kalief, vermoorde hij de andere drie, het is al net als bij de maffia, wie controleert het goud de slaven het voedsel, kortom geld en macht.

Dat kan ik begrijpen er zijn overal gangsters die tegen elkaar vechten. De Saoedische prinsen waar we elke dag over horen zijn dus Soennieten en de mensen van Iran zijn Shiieten.

Dat is op een heel eenvoudige manier gezegd maar het is in feite veel gecompliceerder

Daarom vraag ik je dit uit te leggen aan mij.

De volgelingen van de drie kaliefen maken 85% uit van de islamieten en zijn Soennieyen en 15% is Shia. De conclusie is heel eenvoudig dat de soennieten de macht hebben over de shiieten en die hebben ze gehad voor 1300 jaar.
Jimmy Carter starte een nieuw proces. Hij creërde een nieuw Iran door de Sjah te laten vallen en denkende dat Khomeini een heilige was en een man van God was, want hij denkt dat Allah en God dezelfde zijn, dus een christelijke heilige. Helemaal verkeert want Allah is Satan. Allah is een andere god, hij is de maangod.

De kwestie is dat de soennieten de controle hebben gehad voor 1300 jaar, ze hebben Indonesië met 100 miljoen soennieten ze hebben 120 miljoen in India. Er zijn er 200 miljoen in de vorige sovjetlanden, 80 miljoen in Egypte en 70 miljoen in Turkije, de moslims in Afrika zijn soennieten

Maar in de Perzische golf waar de olie zit daar die het half Soennitisch en half Shiitisch in Bahrein bestaat de bevolking voor 70% uit Shiieten maar heeft een Soennitische overheid.

Dus Jimmy Carter schiep een fanatieke Iraanse Shiitische stat en Bush een Iraakse Shiitische staat. Koeweit is ook half om half evenals Saudi-Arabië, Oman idem. Wat vandaag de dag de moslim wereld ziet is de verrijzenis van de Shiitische moslimstroming en de Soennitische stroming die geleidt wordt door Saudi-Arabië en corrupt is en verraders en ongelovigen worden genoemd door de Shiieten omdat ze olie verkopen aan het grote Satan het christelijke Amerika.

Wel hoe vernietig je de christenheid? Je vernietigd de economie in de christenlanden en hoe doe je dat, daar de olieprijs omhoog te jagen tot 174 dollar een barrel, dat is het plan van Ahmadinejad, en als de economie in 2008 in elkaar klapt, Bush begreep dat om de wereldeconomie te redden van een komende tweede dip hij het regime in Iran moest tegenhouden. Als je dat regime wil tegenhouden die weigert om de olie uit de grond te halen, als je die regering kan weg werken redt je de economie van de wereld.

Maar Mubarak weigerde om toe te treden tot de coalitie, dus moest Mubarak weg. De VS regering onder Bush begon met dit plan om hem weg te krijgen. De noodzaak om hem al in februari 2011 weg te krijgen terwijl iedereen wist dat er in september verkiezingen kwamen en hij niet eer verkiesbaar was. Hij zou altijd al weg gaan. De revolutie via internet is een gemaakte revolutie.

Nu de wereld aan de rand staat van een economische ineenstorting omdat er niet olie genoeg is, is wat we nu hebben in Libië dat is om er zeker van te zijn dat er wel olie uit dat land komt.

Het Middenoosten staat in brand en onze president staat op en zegt dat Mubarak weg moet.

Dat komt door twee elementen, je hebt de islam en de oliemaatschappijen en de wereld staat weer aan de rand van een economische ineenstorting om het falen van de toevoer van olie en wat nu gebeurd in Libië is alleen maar omdat de olie moet blijven vloeien.

De revolutie in Egypte is ook nog niet voorbij, en het weer opnieuw oprijst. We zitten soms op het puntje van de stoel om te zien wat er nu weer gebeurt.

Wanneer Khomeini aan de macht kwam en Jimmy Carter hem hielp, was deze een groot acteur en wist alle groepen te mobiliseren in Iran zelfs de socialisten, de liberalen, de vrouwengroep en zelfs de mensenrechten-groep, maar op hetzelfde moment dat hij aan de macht kwam vernietigde hij al die groepen. Allen zijn eigen fanatieke groep bleef over.

Adolf Hitler kwam aan de macht in 1933 en kwam aan de macht met 30% van de stemmen en wanneer hij aan de macht kwam vernietigde hij alle groepen. Precies hetzelfde gebeurde in Nazi-Duitsland.
In Egypte is 30% van de mensen de Moslimbroederschap en slechts 10% van de bevolking steunt Israël en de leider van de Moslimbroederschap zei dat als zij aan de macht komen, wij hebben goede relaties in de hele wereld behalve met Israël en we zullen Israël van de wereld vegen.
Hij zei dat?

Hij zegt dat, ook dat op de dag van het oordeel Allah alle joden zal doden. Dat is de man die de Moslimbroederschap leidt.

Iedereen die geïnteresseerd is in profetie, lees eens Ezechiël 29, het beschrijft exact was er gaat gebeuren met Egypte.

Daar wordt beschreven dat Egypte een oorlog krijgt.

Het beschrijft niet alleen een oorlog maar ook de verwoesting en van de landen rondom en God zal de Egyptenaren verstrooien naar de vier hoeken van de wereld. Dat is geen historisch feit, absoluut niet. Deze Egyptenaren zijn nederig en na veertig jaar wordt hun toe gestaan om terug te keren, vanwege wat ze gedaan hebben tegen Israël.

Dat is correct ik ken deze profetie heel goed want de Heer zegt; Ik spreek een oordeel uit omdat jullie een rieten staf zijn geweest voor het huis Israël. Ze leunden op jullie voor steun maar jullie lieten hen vallen.

Dat was het veertig jarige proces van vrede maar dat is voorbij.

Ik weet van een groot aantal leden van de Israëlische regering die nu bezorgt naar het zuiden kijken omdat de zuidelijke flank nu open ligt.

Weet je ik moet je wat vertellen de definitie van krankzinnigheid is dat je steeds weer dezelfde fouten maakt. Telkens opnieuw. De Egyptenaren vielen Israël aan in 1948, 1956, 1967, 1968, 1970 en 1973 en drie keer eiste Amerika dat Israël alles terug gaf wat ze veroverd hadden, incl. de Sinaï voor vrede en steeds brak de staf.

Zo jij denkt dat die profetie niet meer lang uitblijft?

Ik wil niet zeggen dat het zes of twaalf maanden duurt, maar je zult het met mij eens zijn dat de profetie in de bijbel steeds sneller en sneller wordt vervult, sneller als in enige tijd in de historie.

Maar in Hosea 4:6 zegt God tegen Israël maar ik geloof dat het ook voor Christenen telt:
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Omdat รบ de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.
Veel christenen en joden verwerpen de kennis maar je kan de informatie wel krijgen.

Bron: TV Program | Prophecy In The News