www.wimjongman.nl

(homepagina)

Brug naar de Islam?

Dit artikel is geschreven n.a.v. een artikel door Amil Imani. 16-08-2007

Islam is een godsdienst van vrede en de grote meerderheid van Moslims is geen partij aan enige plannen en acties van de basissen - eis academische experts, zo linkse journalisten, en ingehuurde Islamitische apologisten. De toverformule van deze "autoriteiten" is het wiegeliedje dat de mensen in een slaap van zelfgenoegzaamheid brengt.

Is dat zo? Alles wat daarvoor nodig is, is te kijken naar de Moslim landen. Dan zal men zien dat er is geen mogelijkheid is om in vrede te leven met de Islam.

Maar het is zo veel gemakkelijker om de claims van onze autoriteiten goed te keuren die ons verzekeren om ons niet ongerust te maken. Het gaat maar om een uiterst kleine minderheid van extremisten, en de grote meerderheid van wie zich “gematigd” noemd zullen zegevieren over de gekke ijveraars. Zo wij wiegen we onszelf in de comfort van onze wensen en in het zgn. wetenschap dat de “deskundigen” het allemaal onder controle hebben.

Ondertussen worden mensen die aanmerking hebben op de Islam met bodyguards beveiligd. Kunnen schrijvers die tegen de Islam ingaan geen uitgevers meer vinden die hun boek wil uitgeven. Worden boycots ingesteld tegen Israël door westerse academici en durven kranten geen publicaties meer doen die te kritisch zijn over de Islam.

Maar wacht eens even waren het niet diezelfde experts die zeiden dat Hitler nooit Engeland en Rusland zou aanvallen. En Mao niet belangrijk genoeg vonden of Pol Pot in Cambodja? Die mensen die Saoedi-Arabië de beste vriend noemen in het Midden-oosten en andere experts die zeiden dat de Titanic niet kon zinken. Dat we ons niet bezorgd moesten maken over Moslims die Jumbo-jets leerden vliegen?

Ook zijn er die zeggen dat we in een open gesprek met deze vijanden een vrede kunnen bereiken. Het is tijd dat we ons zorgen maken over de wijsheid van deze autoriteiten.

Maar experts als Ellen Vogelaar begrijpen niet veel van het wezen van religies gezien de opmerking over een Joods/Christelijke.Islamitische samenleving. De veronderstelling dat de Joodse kenmerken in het Christelijke geloof zijn ontstaan daar de aanwezigheid van Joden in ons land, geeft blijk van een totale onkunde aangaande deze religies. Maar toch gaan sommige van deze professionele verdedigers van de Islam verder door anderen, die alarm slaan, te beschuldigen van en hen aan te merken als racisten, fanaten, haatzaaiers en met andere fraaie benamingen. Deze houding werkt zeker goed voor Engeland, Holland en Frankrijk! Zo probeert men een “gematigde Islam” te creëren en een brug naar de Islam te slaan.

Volgens westerse intellectuelen moet ook in de wereld van Shi'ieten die de wereld willen beheersen en de Jihad-Soennieten in deze beide ideologieëen moet er altijd een goed liberaal element en een slecht conservatief element zitten en daar zijn ze naar aan het zoeken. Maar in hun arrogantie zien ze niet dat dergelijke elementen in de Islam niet aanwezig zijn. Er is geen Links of rechts, geen liberaal of conservatief. Er zijn slechts twee blokken, die van gelovigen en ongelovigen.

De zogenaamde gematigde moslims hebben geen idee wat voor mandaten de Koran geeft want ze zijn moslims in naam. (Net zo goed als velen die zich christen noemen niet weten wat Yeshua van hen vraagt. w.j.) De Islam is wat Mohammed deed tijdens zijn eigen gewelddadig leven. De Hadit die daarvan spreekt is vaker nog belangrijker dan de Koran. Als men de Islam als godsdienst goedkeurt, wordt men deel aan de leidende principes van haat, wraak, en verwerping van vroegere eerdere profetieën.
Maar de “brug-bouwers” weigeren om dit feit te erkennen dat men geen Moslim kan zijn en niet hoeft te gehoorzamen aan de dictaten van de Koran.
Is men Moslim en oefent men dit niet uit, is men op zijn minst hypocriet. Doet hij er iets aan door de imam te volgen en door de verklaringen van hoge heiligen te slikken, dan draagt hij beduidend bij aan de kwade daden van de Islam en maakt zich daaraan medeschuldig.

Het wordt tijd voor dergelijke moslims om te beseffen dat ze deze religie niet kunnen hervormen, dat ze moeten breken met deze lelijke religie en zijn verwerpelijke ethiek en zich aansluiten bij vredelievende mensen en ophouden zich te verontschuldigen voor deze godsdienst van haat!

We weten dat alle dingen in de wereld niet helemaal goed zijn en er altijd slechte elementen in naar voren komen. Maar hoe kun je weten of het absoluut slecht is? Nemen we het voorbeeld van het Nazisme. We zagen hoe ze te werk gingen en we wisten het. Maar de Nazi van zichzelf zal zeggen dat hij goed bezig was. Maar hij bestreed zijn tegenstanders om zijn medestanders te beschermen en aan de macht te helpen.

Dit is hetzelfde wat de Koran zegt. Dood de ongelovige om de gelovige te beschermen. En niet op de jongste dag maar nu. Je kan de Moslim niet verwijten dat hij zijn geloof volgt. Ook kan je zo iemand niet extreem noemen als je zijn religie respecteert. Het is onzin om degene die zijn religie volgt een extremist te noemen. Wie dus de Islam respecteert, respecteert ook het geweld daarachter.

Alleen als je deze religie verwerpt, verwerp je het geweld en zal je het ook moeten bestrijden. De Joden en de Christenen zijn, absoluut voorbeelden van het kwaad in het Islamitische denken. Heidenen ook, maar enigszins minder beledigend voor Allah, aangezien de Joden en de Christenen de Koran ontvingen maar deze profetie verwierpen.
De Joden nog het meest. ( Allah weet dat de Joden nog aardse belofte hebben in het Vredesrijk. Van die aarde die nu nog het bezit is van Satan. w.j.)
In de Koran klinkt dan ook de oproep om Joden en Christenen uit te roeien.

De Islam eist de totale onderwerping als zijnde slaven, in alle onderdelen van het leven en het kent geen persoonlijke geloofsbeleving. Daarom kan godsdienst en staat ook nooit gescheiden worden. De Sharia is de wetgeving en geen andere wetten mogen gelden. Mannen zijn sterk en machtig, vrouwen zwak en onderdanig. De roep; “een oog voor een oog” is sterker dan genade.

In een andere terroristenactie, vroeg Mohammed zijn mensen om een oude Joodse man, Abu Afak te vermoorden. “Wie zal dit voor mij afhandelen?
De moord van een dergelijke oude man bewoog de dichteres Asma Marwan, om oneerbiedige verzen over de Profeet te maken en zij werd ook vermoord.
” Toen de moordenaar samen met profeet in al-Medina bad, zei Mohammed tegen hem: “ Heb je de dochter van Marwan gedood? De moordenaar zei: Ja. Is er nog iets meer voor mij om te doen? Hij [ Mohammed ] zei: Nee we zullen twee geiten voor haar slachten.”

Als een Moslim zegt dat Mohammed (die persoonlijk dozijnen militaire aanvallen pleegde, slaven voor zichzelf eiste en 20% van de oorlogsbuit, een 9-jaar-oude concubine verkrachtte, opdracht gaf tot de vermoorden van zijn leveranciers en dit alles is in officiële ISLAMITISCHE teksten geregistreerd!) nooit bedoelde dat zijn Koran de Islam zou vertegenwoordigen, maar eerder dat Moslims vreedzaam zouden moeten zijn, alhoewel een dergelijk advies in strijd is met de Koran (in feite wordt het in de geschriften van Mohammed opdracht gegeven om uit te roeien), als ze er al zouden zijn ze zijn geen overheersende stroming... zij zijn als het ware de extremisten. Men kan niet over deze godsdienst liegen en het als “gematigd beschouwen.”

Men zou kunnen denken dat een extreme christen zou claimen dat Christus niet de intentie zou hebben met Zijn gebod om een ieder te vergeven en als broeder lief te hebben niet op te volgen, maar om een ieder die niet gelooft als zij te slaan, te verwerpen en te doden. Dat het mogelijk zou zijn om deze gedachtengang te volgen
Deze zgn. christenen zijn er geweest als vertegenwoordigers van de Roomse kerk en anderen die wereldse macht hadden.
Misschien denken sommigen daardoor dat dit een soort christelijke extremisme is en dat dit dus een correct gedachte is.
Door slechts een blik in het Nieuwe testament kan men gemakkelijk controleren dat deze denkwijze onverenigbaar is met de woorden van Christus en dat liefde en vergeving een constante is in de woorden van Hem.
Mensen die beweren dat de Bijbel deze voornoemde incorrecte interpretatie bevat dat zijn extremisten maar niet christelijk.

Toen Maarten Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel sloeg had hij schriftuurlijk gelijk. De R.K. kerk was fout en volgde de bijbel niet meer, maar ze volgden hun eigen geschriften. Door de Reformatie en het langdurige verzet tegen deze kerk zijn juist de vervolgingen afgelopen en is de vrijheid van godsdienst ontstaan. Het zijn juist de antichristenen die vervolging op vervolging op de ware gelovige plegen.

Maar in de Islam nu volgt de ware gelovige zijn geschriften juist tot op de letter en dat noemt men dan extreem. Men probeert om in de Koran antwoorden te vinden om zo het kwaad wat eruit druipt, tegen te houden.
Men probeert deze mensen te bewegen hun geschriften te herzien, een soort reformatie maar dan de andere kant op, door teksten te vewijderen en zich gematigd te noemen. Vergeet echter niet de grote meerderheid van de Moslims hun zonen Mohammed en Osama noemen, eerder dan in de straten te marcheren en te protesteren tegen het dagelijkse kwaad van hun religie.

Daarom zullen de liberale vredeszoekers net als in 1938 de wereld weer in een chaos storten. Men tracht bruggen te bouwen naar de Islamitische Nazi's die hun ambassadeurs uitzenden over de wereld met dreiging en moord, met dezelfde denkwijze over Joden en Christenen. Maar men zal bedrogen uitkomen met deze zgn. gematigde Islam.

Zal uit die chaos de antichrist opstaan? Want slechts uit een chaos zal de wereld roepen om een leider en bereidt zijn om te volgen.