www.wimjongman.nl

(homepagina)

Welk Babylon?

Jeremia heeft een profetie over Babel uit gesproken in de hoofdstukken 50 en 51. Ook Openbaring 18 spreekt over het wezen van de stad die Babel wordt genoemd in de eindtijd.

Bijna alle uitleggers zeggen dat dit het oude Babel is dat in het Middenoosten ligt, midden in een woestijnachtig gebied en nog steeds niet is bewoond.

Laten we eens kijken wat Jeremia gezegd heeft in enkele verzen en dan zal blijken dat er ten minste er enige merkwaardige verzen daaronder schuilen, die deze bewering niet staven maar veel meer een mix lijkt van meerdere plaatsen.
Meer dan alleen het ene Babel in Irak.

“O jullie die wonen aan vele wateren,"” Jer 51:13

Babel ligt in de woestijn terwijl Jeremia hier spreekt over een land dat aan veel wateren ligt.

“De zee is tegen Babel opgerezen, met een menigte van zijn golven is het bedekt.” Jer 51:42

Weer zo’n merkwaardige opmerking. Babel in Irak overspoelt door vele wateren terwijl de Eufraat opdroogt volgens Openbaring en er geen water meer in de buurt is.

“Hoe de moker van de hele aarde ... is afgehakt en stukgebroken!” Jeremia 50:23

Dat klinkt niet als een moslimnatie die de hele aarde onder de duim hield. Dat was ten tijde van het oude Babylon. Niet voor het huidige Babel in Openbaring.

“Hij zegt: U bent voor Mij een strijdhamer, wapenrusting.
Met u zal Ik volken stukslaan, met u zal Ik koninkrijken te gronde richten.”Jer 51:20

Babel in Irak is een macht die natieën ten gronde richt?

“En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.” Openbaring 18:11-17

Als het oude Babel wordt deze stad verwoest in korte tijd door een aardbeving of tsunami. Een stad waar alles te verkrijgen is. Dat klinkt niet als een Babel in Irak ook al zou men daar een wereldregering vestigen dan zou het nog geen handelscentrum zijn met een dergelijke rijkdom.

“... En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?” Openbaring 18:17,18

Dat klinkt ook niet echt als het Babel in Irak wat een handelscentrum van de wereld zou zijn. Dan komt New York eerder in aanmerking met zijn beurs en Wall street.

“Het zwaard over zijn paarden en over zijn strijdwagens, over alle mensen van allerlei herkomst die in zijn midden zijn, zodat zij als vrouwen worden!” Jer. 50:36

Een multiculturele samenleving. Ook dat klinkt niet als een moslimnatie die alleen de Arabieren tolereert.

“Ook al reikt hun stad tot aan de hemel,” Jer. 51:53

Dit kan in verband worden gebracht met een ruimtevaart programma.

“De strijd is tegen u, dochter van Babel.” Jer. 50:42
“De dochter van Babel is als een dorsvloer, het is tijd dat men die aanstampt. Nog even, en dan komt voor haar de oogsttijd.” Jer. 51:33

Maar het blijkt niet Babel zelf te zijn maar de dochter van Babel.

In de eindtijd kan het dus een heel andere stad zijn dan veel uitleggers aannemen. Er is vandaag de dag een stad die in aanmerking komt voor deze titel. Mijn gedachten gaan uit naar NewYork. Een stad waar veel zonde wordt bedreven.
In een land die de wereld zijn voorwaarden dicteert. Een land die aan beide zijden wordt omringt door grote oceanen waar een tsunami het land en stad kan overspoelen.
Waar de zeelieden op zee naar haar ondergang kijken en daar toeschouwer van zijn, die zelf een last hebben van de vloedgolven.
Waar allerlei soorten mensen en religie tezamen wonen vrij en onbelemmerd.

Irak voldoet op geen enkele wijze aan deze beschrijvingen.