www.wimjongman.nl

(homepagina)

Op weg naar Armageddon

Artikel van de website van Hal Lindsey, geplaatst 2010

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand Of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen Of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, Of het getal van zijn naam heeft.” (Openbaring 13:16-17)

Neem eens een ogenblik om deze profetie te overdenken, die door de Apostel Johannes in het laatste deel van de 1ste eeuw werd opgeschreven. In de dagen van Johannes, leefden er misschien 200 miljoen mensen in de toen bekende wereld van het Romeinse Imperium.

Niemand had rijbewijzen. Er was niet iets als van een identiteitskaart. Er waren geen paspoorten, geen centraal gegevensbestanden, dat de namen en de adressen van de burgers van het Imperium bevatte. Er was geen centraal bankwezen-systeem. Er was geen wereldeconomie en geen manier om de geldstromen en de economische activiteiten van de hele bevolking te volgen.

In Johannes dagen, was een dergelijke strikte regeringscontrole volkomen onmogelijk. Het zou meer dan achttien honderd jaar duren, -alvorens om het even welke van deze elementen er kwam- noodzakelijk om de profetie van Johannes te vervullen. Er werd zelfs niet over gedroomd, laat staan uitgevonden.

Het was zelfs niet mogelijk tot vijftig jaar geleden. De wereldeconomie was niet mogelijk tot Bells Labs in 1948 de transistorschip uitvond, die de geboorte aangeeft van het Computertijdperk.

En het duurde tot de jaren medio-'60 dat de computers genoeg verfijnd waren om te kunnen beginnen met de gegevens van de burgers van een land in te voeren. En het was niet mogelijk tot de vroege jaren '90 of dat men zelfs maar in staat was om de bewegingen van grote delen van de bevolking te volgen.

Kijk nu opnieuw naar wat Johannes opschreef. Hij schreef gedetailleerd dat de antichrist een dergelijke macht en controle zou krijgen dat hij de mogelijkheid van een persoon om te kopen of te verkopen, zou kunnen beperken, tenzij men deel van zijn systeem zal worden.
Dat is één van de redenen dat het boek Openbaring nooit letterlijk werd genomen en altijd werd gezien als een boek van symbolen en allegorie.

Martin Luther vond eerst dat Openbaring “noch apostolisch noch profetisch was” en verklaarde dat “Christus; noch wordt gekend; noch wordt onderwezen daarin.” Het Boek van de Openbaring was het enige boek van de bijbel waarover John Calvijn geen commentaar schreef.

In de 4de eeuw, debatteerden St. John Chrystomus en andere bischoppen tegen het opnemen van dit boek in de canon van het Nieuwe Testament, voornamelijk wegens de moeilijkheden en het gevaar voor misbruik van interpretatie.

Uiteindelijk werd het opgenomen in de goedgekeurde canon, hoewel dit het enige boek van het Nieuwe Testament blijft dat niet binnen de liturgie van de Oostelijke Orthodoxe Kerk wordt gelezen.

High-Tech

Waar komt die drang naar mobiele telefoons toch vandaan. Het ene model is nog niet verschenen en aangeschaft of we zien al weer om naar de volgende. Daar wordt door bedrijven op ingespeeld. Straks kan elk persoon met een mobiele telefoon worden gevolgd.

De Verkeerscentrale GA in Atlanta, heeft twee bedrijven geïk;nspireerd om een verkeer controlesysteem te ontwikkelen door de signalen van de mobiele telefoon binnen de auto's te volgen.

Door gebruik van anonieme gegevens van de draadloze providers is aan te geven hoe snel de mobiele telefoons zich bewegen en vergelijken deze informatie met de gegevens van de locatie en de kaarten.
IntelliOne en AirSage hopen om meer gedetailleerde informatie en pragmatische advies aan te bieden dan andere firma's die het verkeer door radar, helikopters of camera's controleren.

Beide systemen vertrouwen er op dat bedrijven met draadloze gegevens hen toestaand om de gegevens van hun zendmasten te mogen verwerken en tweemaal per seconde de positie van elke telefoon te berekenen wanneer het gebruikt wordt en eens om de 30 seconden wanneer het niet wordt gebruikt.

IntelliOne, is in zaken sinds 1999, en gebruikt technologie die voertuigen op ruim 1 mtr. kan volgen, zonder de satellieten van het Globale Plaatsende Systeem( GPS ) te gebruiken.

AirSage heeft een gelijkaardige strategie en heeft een partnerschap met Sprint Nextel Corp. om regeringen verkeersgegevens aan te bieden in real time.

Het bedrijf heeft reeds vier contracten met de afdelingen van de verkeersdepartement en kondigde onlangs een plan aan met het Ministerie van Vervoer in de staat Georgia om verkeersdekking uit te breiden tussen Atlanta en Macon.

Het klinkt als een goed idee. De individuele klanten zouden voor één compleet pakket kunnen kopen, of een maandelijkse prijs betalen voor gepersonaliseerde informatie en een dienstverlening die alternatieve routes verzendt wanneer de verkeersstroom slechter wordt.

Maar hoe dan ook; de overheid heeft de gegevens, en is het aan de overheid hoe zij dit wil gebruiken. Zodra het gegeven beginnen te komen, zal de overheid er allerlei extra gebruik voor vinden.

Het Boek van de Openbaringen werd bekeken als symbolisch en allegorisch omdat het ook niet te begrijpen high-tech was. Het duurde voor ons bijna twee duizend jaar, voor het technologisch mogelijk was. Het is voor onze generatie te begrijpen, het enige wat je nodig hebt als studieboek is de ochtendkrant.

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing genaakt. (Lucas 21:28)