www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat is de betekenis van het Woord afval in Thess. 2:3?

september 2011

In alle Nederlandse vertalingen wordt het Griekse woord apostasia vertaalt als afval van het geloof of in ieder geval zo uitgelegd. De NBV maakt het helemaal duidelijk “voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd,” zo ook de Willibrord-vertaling.

Maar is dat wel de werkelijke betekenis van dat woord? Zoals nu het geval is wordt het uitgelegd of dat eerst de kerkafval moet plaats vinden voordat de antichrist zal opstaan en de Dag des Heren aanbreekt en dan de opname plaats vindt.

Het woord afval in 2 Thess, 2:3 is in de grondtekst aangemerkt als apostasia. Dit is een afleiding van het woord aphistemi wat gebruikt wordt in Hand 12:10 als de engel weggaat van Petrus.

Dat betekend dat het woord apostasia meer de betekenis heeft van weggaan dan van afval.

Als weggaan de betekenis is dan staat er; dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst het wegnemen gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard.

Dat heeft als volorde dat eerst de gelovigen moeten vertrekken, vervolgens de komst van de wetteloze en dan breekt de Dag des Heren aan.

Het woorduitleg in de studie-bijbel woord 596 zegt dat het woord afstand nemen (verwijderen) of afvallig worden. Het woord Apostasion betekend afstand doen van.

Over het woord aphistemi 791 noteert nem dat ook dit afstand nemen is of afvallig maken. Terwijl uit Handelingen duidelijk blijkt dat de engel weggaat.

Het mag duidelijk worden dat men het twee vertalingen kan toepassen naar wat de overtuiging van de editor is.

Onderstaand een definitie over het woord “Apostasia.”

De parallel tussen vers 3 en 7-8, met de antichrist die zich geopenbaard na de opname.

Woorden met dezelfde definities: methormizô, te verwijderen vanaf het ene punt naar de andere

Woorden met dezelfde definities:. Metex-anistamai, verplaatsen van de ene plaats naar de andere

Apostasia wordt vertaald als "Dissecto" in het Latijn, die de betekenis heeft van een "ruimtelijke vertrek".

Apostasia wordt vertaald ook als "vertrek" in veel bijbels.

Metatithemi, wordt gebruikt voor het weg rukken van Henoch, en apostasia betekenen allebei "weg vallen"

Metatithemi, gebruikt voor het wegrukken van Henoch, en apostasia betekenen allebei "vertrekken"

Metatithemi, gebruikt voor de wegrukking van Henoch, en apostasia beide betekenen "veranderen" en de opname een verandering is.

Metathese, gebruikt voor de wegrukking van Henoch, en apostasia beide (in het woord is het derrived uit, aphistemi) kunnen betekenen "te verwijderen".

Laqach, gebruikt voor het wegrukken van Henoch, en harpazo (opname in 1 Thess 4:17), kunnen beide betekenen "te nemen"

Laqach, gebruikt voor het wegrukken Henoch, en harpazo, kunnen beide betekenen "grijpen"

Laqach, gebruikt voor de wegrukking Henoch, en harpazo, kunnen beide betekenen "om weg te rukken"

Laqach, gebruikt voor de wegrukking van Henoch, kan ook de betekenis dragen ​​"om te trouwen, neem een vrouw," dat is een sterke parallel voor opname

Apostasia en harpazo beide dragen connotaties van geweld. Apostaisia ​​een gewelddadige opstand en rebellie, en harpazo "te grijpen met geweld" Johannes 6:15

Harpazo, zoals metathese en aphistemi - wortel van apostasia, betekent "te verwijderen"

Harpazo wordt gebruikt op een eigenaardige manier voor "afval van het geloof" in Matteüs 13:19, waar het wordt vertaalt als ‘rukt weg" dat is de belangrijkste definitie van apostasia betekent.

De woordspeling op "aanwezig" enistemi en "afwezig" aphistemi, toont aan dat apostasia, welke afkomstig is van aphistemi, de opname betekent, wanneer mensen "afwezig" zijn.

Ginomai, het woord voor "genomen" (uit de weg) in vers 7, is de parallel van apostasia in vers 3, en betekent "getrouwd zijn", en de opname is het huwelijk.

Ginomai, het woord voor "genomen" (uit de weg) in vers 7, en de parallel van apostasia in vers 3, betekent "opstaan ​​om", en de opname is als we opstaan.

Ginomai, het woord voor "genomen" (uit de weg) in vers 7, is de parallel van apostasia in vers 3, en betekent "wonderen", en de opname zal een wonder zijn.

Apostasia, als opname, is volledig in overeenstemming met apostasia als religieuze rebellie, en het is niet een of/of definitie of optie, het woord betekent beide.

Degenen die zeggen dat de pre-verdrukking Opname een valse leer is (een afvalligheid), zonder het te weten bevestigen dat apostasia "wegrukken" betekent.