www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wilkerson zijn boodschap

Door Wikerson ja uari 2010

"Daarna kwam het woord des HEREN tot hem: (Elia) Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt."(I Koningen 17: 2-3).

Zoals Elia vooruit keek naar de komende crisis, moeten de dingen er absoluut hopeloos voor hem er hebben uitgezien. Maar God had een specifieke overlevingsplan in gedachten voor zijn trouwe dienaar. Hij droeg de profeet op, "Ga oostwaarts van de rivier de Jordaan, en daar vindt u Kerit, een klein zijriviertje dat daar in uitloopt. U zult alle drinkwater die u nodig hebt krijgen van die beek. Daarnaast heb ik voor voedsel geregeld dagelijks te leveren aan u, door mijn boden de raven!"

Hoe kan een persoon, zelfs nog niet in een miljoen jaar, ooit kunnen dromen over een dergelijk soort plan van overleving? Hoe zou Elia er ooit over kunnen denken dat hij zou worden gezonden naar een verborgen beek om het water daar te drinken, toen er niets was, als alleen maar droogte overal elders in het land? Hoe kon hij ooit gedacht hebben voor een dagelijkse levering van brood die zouden worden gebracht door uitgehongerd vogels die alles aten wat hun snavels vonden?

In latere tijden werd het moeilijker voor Elia, omdat de beek uiteindelijk opdroogde. Maar God greep opnieuw in, en gaf de profeet een nieuw woord hoe hij moest gaan. Hij zei: "Sta op, ga je naar Zarefat, die behoort tot Sidon en houdt daar verblijf: zie, Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen." (vers. 9). Nogmaals, wil ik vragen, hoe kan iemand denken dat een arme weduwe vrouw, in het midden van een depressie, jou als man ooit zou kunnen voeden voor dagen, weken, maanden zelfs? Maar het is een feit, God maakt gebruik van de meest verachte, onbelangrijke dingen van de wereld voor zijn glorie. En hij vertelde Elia, "Als je naar haar toe gaat en doet wat ik zeg, zult je overleven. Luister naar mij, luister naar mijn aanwijzingen en je zult het doorstaan!"

Het bewijs is overweldigend: God is onze adviseur, raadgever en overleving deskundigen en heeft een gedetailleerd plan voor een ieder van zijn kinderen, om ons te helpen als we worden geconfronteerd met de ergste dingen!

In deze tijd van paniek, GOD'S trouwe mensen zullen worden gezegend met de PERFECTE VREDE.

De Heer verklaart: "Ik schep de vruchten van de lippen:" Vrede, vrede voor hem die ver weg is, en voor hem die in de nabijheid is, zegt de Heer: en ik zal hem genezen "(Jesaja 57:19). Het Hebreeuwse woord voor "vrede" is hier "perfecte vrede." Ik denk dat als we omringd door chaos en hysterie in de komende dagen, Amerika getuige zal zijn van de grootste getuigenis van Gods heerlijkheid en macht zal gaan zien . Hoe? Allen in Amerika zullen zien dat vele van Gods volk een perfecte vrede bezitten! In die tijd gaat de Heer mensen laten verrijzen die Hij bedeeld met zijn absolute, perfecte vrede - vrede die Christus zelf nu heeft aan de rechterhand van de Vader. En waar heen gaan om te wonen, ons verplaatsen en in te ademen in die prachtige vrede.

De Schrift zegt; God houdt iedereen die vertrouwen in Hem hebben "... in een perfecte vrede, wiens geest is gericht op U: omdat hij vertrouwt op U." (Jesaja 26,3). En juist nu, vele van Gods volk doen deze toezegging tot Hem: "Ik ga mijn hart zetten naar God door alles heen, wat er ook gebeurt. Ik ga hem alles geven wat ik heb en alles wat ik ben. Ik ben van mening dat zijn oordeel komt - dus ik ga mezelf voorbereiden voor hem te zijn, als zijn bruid! "

God maakte zijn eerste belofte voor een perfecte vrede met Juda, die in een groot oordeel van de Heer ondergingen in hun land. God had hen teruggedrongen van de hoge burchten en muren, de pracht en rijkdom waarop de mensen leunden, "... zelfs tot in het stof" (Jesaja 25:12). Zelfs het trouwe overblijfsel dat nog steeds hun vertrouwen in God stelden werd sidderden tot in hun binnenste. Maar in die tijd, vertelde God aan Jesaja om de deze trouwe gelovigen gerust te stellen: "De Heer zal een perfecte vrede over je beschikken - als je gewoon vertrouwen hebt in hem!" De profeet zei: "Heer, gij zult beschikken vrede voor ons ..." (26 : 12). Met andere woorden: "God is bezig in onze harten zijn eigen vrede te vestigen. Hij wil ons een vrede die niet kan worden wankelen.

Ook vandaag, nu de paniek toeslaat in Amerika - wanneer het onheilspellende nieuws schokgolven van angst begint te zenden over het land, en de hysterie stijgt - Gods volk zal niet in staat zullen zijn om ongevoelig te zijn voor deze enorme golf van menselijke angst. Dat klopt - ik voel het, u zult het voelen; alle christenen zullen het gaan voelen. Dergelijke gevoelens zijn onvermijdelijk, het is gewoon menselijk dit soort van reactie op deze vreselijke chaos. Maar, tegelijkertijd, God zal binnen ons de middelen die nodig zijn voor een directe controle van elke angstige gedachte en ons brengen in de waarheid van Christus. En zijn Geest zal vullen ons wezen met zijn perfecte vrede!

De vertaling is vrij vertaald, wie de engelse vertaling wil nalezen gaat naar
http://davidwilkersontoday.blogspot.com/