www.wimjongman.nl

(homepagina)

Interview

Bat Ye'or is bekend bij iedereen wie de Islamisering van Europa vrezen. Zij is de auteur van Eurabia, het belangrijke werk dat de al lange termijn besluiten van de politieke leiders van de Europese landen, met inbegrip van Frankrijk aan de kaak stelt, om een alliantie met de Arabische wereld te vormen, voor het elimineren van Israël en het tegenhouden van de macht van de Verenigde Staten. Eurabia werd eerst gepubliceerd in het Engels; de Franse uitgave kwam bijna een jaar geleden uit.

Het centrale thema van haar geschrift is de planning van het proces van de Islamisering en de noodzakelijke voorbereiding wat resulteert in wat zij dhimmitude heeft genoemd, een staat van dienstbaarheid die aan Joden en Christenen opgelegd die leven in het kader van de Islamitische wet.

Zij verleende onlangs een interview aan Andrè Darmon voor het Tijdschrift van Israël waarin zij onder andere, haar (zeer positieve) mening over Nicolas Sarkozy gaf. Het gesprek, dat in Jeruzalem plaatsvond, begon met een samenvatting van haar eigen achtergrond.

Bat Ye'or - Ik ben geboren in Egypte, in Cairo, in een familie van de Joodse bourgeoisie, van een Italiaanse vader en een Franse moeder.

Mijn grootvader, aan wie de Egyptische nationaliteit bij uitzondering werd verleend, werd een gekroonde tot Bey door sultan Ottoman. Mijn vader besliste om afstand te doen van de Italiaanse nationaliteit als resultaat van Mussolini's racistische wetten, maar toen Nasser aan macht kwam, werden de goederen van mijn moeder in beslag genomen omdat zij en mijn vader Frans was en omdat hij Joods was. Wij werden gedwongen om thuis te blijven, en wij werden gedwongen om uit openbare plaatsen weg te blijven en op dat ogenblik hebben we beslist om uit Egypte te vluchten. Velen zijn in het geheim gevlucht uit vrees om te worden gevangengenomen.

Wij werden gedwongen zo als alle Egyptische Joden, om documenten te ondertekenen volgens welke wij van al onze goederen die we hadden, onze paspoorten en onze nationaliteit afstand deden, aangezien de Joden Ottomaanse onderdanen waren en grotendeels niet Egyptisch waren geweest. De Joden beloofden in het schrijven om, om het even wat, niets van de Egyptische Staat te eisen. Het enige recht dat wij hadden was om één koffer nee te nemen, die werd grondig onderzocht en alles op de grond geworpen en de 20 Egyptische ponden werden ons afgenomen door de douaneambtenaren, om nog te zwijgen van de beledigingen en de verschrikkelijke handelingen van mijn ouders, die allebei invalide waren.

André Darmon - Kan de verkiezing van Nicolas Sarkozy, die een nationalist is alhoewel hij pro - Europa is, een einde maken aan wat u, de Arabisatie van Europa hebt beschreven?

Bat Ye'or - ik ben zeer verheugd met de verkiezing van Nicolas Sarkozy als President van de Republiek. Ik bewonder deze man, die eerlijk en sterk is, dingen die in politiek zeldzaam zijn, en die duidelijk zijn vriendschap voor Israël laat horen. Nu, in Frankrijk dat is geïslamiseerd met voorbedachte rade en op geplande manier, zal Nicolas Sarkozy enorme hindernissen ontmoeten. Betreffende Europa, in dit supranationale lichaam, zou iedereen zich ervan bewust moeten zijn dat alle besluiten in netwerken, in commissies, en op een zeer weinig democratische manier worden genomen. En vandaag wegens de dekking van de media, kondigen ze niet meer de overeenkomsten aan die tussen de Europese Commissie en de hogere Arabische hoven ("instanties") worden gemaakt, daarom komt er geen nieuws naar buiten. De Franse mensen zouden moeten weten dat bepaalde ingezetenen van Europese landen, die niet de nationaliteit van het land bezitten, wel de Europese nationaliteit kunnen bezitten!

Op het internationale niveau, zal de Franse President de vreselijke economische druk van grote industriële groepen moeten verdragen. Wat b.v. resulteerde in de zaak van de cartoons over Mohammed in een boycot van Deense producten, een boycot die miljarden in verliezen voor de Deense economie bedroeg.

Hij zal worden geconfronteerd met de dreiging van terrorisme. Herinner dat de aanvallen in Londen en Madrid niets minder dan een manier voor Islamieten was om Engeland en Spanje te dwingen om George Bush te verlaten. De Europeanen zijn onbekwaam om dit probleem op te lossen omdat zij de ware aard niet begrijpen. Er is een echt synergie tussen de communistische visie en de Nazi visie op Geschiedenis, een visie waarin Palestina Israël vervangt, een visie die de democratieën, godsdiensten en culturen wil vernietigen om daarna het nationalisme in een universele visie te veranderen.

De Arabische wereld is sterk verenigd tegen de Westerse wereld. Ja, ben ik pessimistisch, ondanks de duidelijke kwaliteiten van Nicolas Sarkozy.

Andrè Darmon - Is het juridische conflict tussen de shari'a wet en Europese wetten niet een langzaam tikkende bom?

Bat Ye'or - Het is waar dat wij de zelfde woorden gebruiken: rechtvaardigheid, vrede... Maar in de shari'a, de wet van de Moslims, betekent de vrede vooral onderwerping. Daarom zullen de Arabische landen geen vrede kunnen overwegen tot Israël wordt onderworpen. Het concept als de rechten van vrouwen, de eenvoudig rechten van de mens, is verschillend. Er is een echt antagonisme tussen de twee culturen waarvoor ik geen oplossing zie. Alles in de niet moslimwereld wordt gebaseerd op de scheiding van bevoegdheden. En democratie is in de shari'a vooral de voorrang van de godsdienstige wet. Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een druppel in de emmer van de doelstellingen van de organisatie van de Islamitische Conferentie die naar een universele Islamisering en die naar de totstandbrenging van een wereldwijd Kalifaat streeft. De ontwrichting van de universiteiten, van de media, van de kerken, de politiek van compromissen en van concessies zal er uiteindelijk toe leiden dat de Verenigde Staten Europa zullen volgen in de onderwerping aan de Islam.

Andrè Darmon - Denkt u dat het rechtvaardigt is van Israël om als representatief voor de Joodse mensen, te eisen voor een compensatie van de uitwijzingen en het gedwongen vertrek van de Joden uit Arabisch landen?

Bat Ye'or - Volledig! De Joden van Arabische landen en de Joden van Oost-Jeruzalem, om een lokaal voorbeeld te nemen, werden achtervolgd door de Arabieren. U moet niet vergeten dat tijdens alle Israëlisch-Arabische oorlogen, de Palestijnen altijd de kant van de Arabische coalities namen terwijl de Joden in Arabische landen altijd trouw aan hun land toonden en zich niet bij de vijanden van de Arabische landen aansloten.

Andrè Darmon - Denkt u uw zowel historische als het huidige werk aangaande dhimmitude te hebben voltooid, en hebt u een ander intellectueel project aangaande een boek?

Bat Ye'or - Eerst en vooral, was ik het aan mij verschuldigd om het eind, de dood van een gemeenschap te vertellen, dat van de Egyptische Joden, wat ik uit de eerste hand zag. Dhimmitude is inderdaad het werk van mijn leven maar vandaag leeft het nog steeds in de wereld, bijvoorbeeld als we de positie van Christenen in Afrika bekijken. Maar vooral, zou ik novellist willen zijn, omdat mijn ervaringen me toestonden om uitzonderlijke mensen, en situaties te ontmoeten van een verbazingwekkende psychologische diepte, getuigenissen van grote schoonheid, die prachtig materiaal zouden zijn voor een roman. Mijn volgende project zal een historische roman zijn.

Andrè Darmon - Bat Ye'or, we zagen in het rapport over uw echtgenoot David Littman uw belang in de Joodse gemeenschap en in de redding van de Joden van Marokko. Wat is vandaag uw rol, buiten uw geschriften, in de Joodse gemeenschap en in het lot van Israël?

Bat Ye'or - Ik behoor tot geen enkele communautaire groep. Mijn enige bijdrage is mijn werk. Maar ik geloof dat mijn werk een enorm gebied voor bezinning heeft geopend, niet alleen voor de Joodse wereld maar ook voor de Christelijke wereld die meer dan veel Joden van de dhimmitude heeft geleden.

Ik heb het proces van Islamisering beschreven van de Christelijke gemeenschappen en van bepaalde Christelijke landen, door de demografie, immigratie, onderwerping, gedwongen bekeringen, maar ook door volkerenmoord zoals dat is beschreven en die tegen de Christenen van de Soedan wordt begaan. Maar voor alles, ben ik Joods. Mijn identiteit is Judaïsme. Alleen toen ik jong was en subversief, voelde ik me niet zo Joods en zou misschien communistisch zijn geworden, omdat ik tegen de Joodse bourgeoisie verzette met wie ik mij niet kon identificeren - het land Egypte was in een totale armoede en ik keurde de scheiding tussen de bevolking niet goed-, vandaag, voel ik me Joods en in de schuld staan bij de Joodse mensen. Ik heb een schuld aan hen omdat toen ik Egypte verliet, het de Joden waren die me hielpen!

Noot van Andrè: Ik kan niet meegaan in haar enthousiasme over Sarkozy, dan alleen zijn steun voor Israël. Zij negeert of zich is niet bewust van zijn herhaalde lof voor "La Frankrijk mètissèe", zijn zwakke optreden tegen de misdaad en zijn grootmoedigheid t.o.v. immigranten, ondanks incidentele oprispingen van krachtig optreden. Zij richt zich op de druk die op hem ligt, maar is dat niet de juiste test van zijn waarde, van zijn capaciteit, om deze druk te overwinnen? Het zal interessant zijn om haar oordeel te horen van hem over 5 jaar.

Ik werd getroffen door haar commentaar bij het verlenen van de “Europese nationaliteit”. Ik was mij er niet van bewust dat er een dergelijke officiële benoeming was.