www.wimjongman.nl

(homepagina)

13-6-2007

40 Jaar na 1967.

Juni 1967 Het jaar waarin God in een wonderbaarlijke oorlog Israël ruimte gaf om te leven. Maar ook het jaar waarin de demonen de jeugd opriep om naar San Francisco te komen, de Power of Love periode en aan het einde van deze zomer kwam de jeugd terug vervuld met ideeën over, seks, drugs en muziek die de hele wereld in een nachtmerrie zoog van; vrije seks, verslavingen, abortussen, homoseksualiteit en scheidingen.

In die veertig jaar hebben we God in alles uitgebannen en liepen de kerken leeg. Mensen lijden aan seksuele ziektes, onder psychische aandoeningen. Het aantal daklozen stijgt met de dag ondanks alle rijkdom van de westerse wereld. Mensen zijn geweldig zelfzuchtig geworden. Leidinggevende mensen graaien fortuinen bijeen zonder er een verdienste tegenover te stellen.

Dit is nu 40 jaar bezig. De Christelijke wereld is in elkaar gezakt en de vijand staat aan de poorten van Israël en de westerse wereld. Hoeveel tijd geeft God ons nog?

40 Jaren en 40 dagen zijn opvallende periodes in de bijbel. Na een dergelijke periode kwam er herstel. Die periode van 40 dagen was ook een tijd van vasten.
Zo vaste Mozes 40 dagen voordat hij de Thora ontving. Elia vaste 40 dagen voordat Izebel aan haar einde kwam en Israël bevrijde van de afgodendienst. Yeshua vaste 40 dagen voordat Hij zijn werk begon.

De Zondvloed duurde 40 dagen.
Mozes was 40 jaar toen hij vluchtte en 40 jaar in ballingschap.
De verspieders werden 40 dagen uitgezonden en gaven het advies om niet binnen te trekken.
Israël moest 40 jaar in de woestijn leven. Toch hadden ze geen gebrek en waren hun kleren niet versleten.
In de Richterentijd had het volk elke keer 40 jaar rust van de vijand.
David, Salomo, Jehu en Joas regeerden 40 jaar.
Ezechiël lag 40 dagen op zijn zij, als symbool van 40 jaar straf.
Yeshua gaf 40 dagen onderwijs aan zijn volgelingen na de opstanding.

In 1967 weigerde de regering van Israël om het veroverde gebied over te nemen en gaf zelfs de Tempelberg weer terug aan de Moslims.
40 jaar ellende heeft het volk nu reeds in het land ondervonden, door niet het land in bezit te nemen en raakt steeds verder verwijderd van zijn Maker.

1967 was ook het jaar waarin de Jezus-beweging tot stand kwam en jongelui de straat op trokken om te getuigen. “Uw zonen en dochters zullen profeteren. Joël 2:28.”

Het jaar 1967 was de tijd waarop de “tijd van de heidenen, Rom.11:25.” verschoof naar de tijd dat de “hut van David zal worden hersteld. Hand.15:16.”

Van die tijd zijn er reeds 40 jaren verstreken en komt er nu een einde aan die periode? Beseffen we wel in wat uniek tijdstip we ons bevinden?
Gebed is nodig voor Israël die weer onder oorlogsdreiging staat van dezelfde vijanden als 40 jaar terug. Deze zomer kan het los barsten. Staan we gereed als dingen veranderen. Is ons hart besneden? Staat het open voor Yeshua?

Israël moest zich in Gilgal laten besnijden voordat ze binnen konden trekken. Onbesneden mensen mochten niet binnen komen. Wij moeten ons hart laten besnijden, Yeshua waarschuwt ons in de gelijkenis van de maagden daarvoor. Staan we gereed voor de komende bruiloft en komen we niet te laat? Als we ons hart openen voor Yeshua krijgen we genoeg olie om de lamp te laten branden.