Visioen gegeven aan Darren Smith

De Heer hield me het grootste deel van de nacht bezig om een woord met mij te delen en wat ik nu wil te delen u. Vele malen wachtte ik over wat ik hoorde in mijn geest in gebed, maar ik kan nu niet wachten om dit woord door te geven.

Gisteravond was ik in gebed voordat ik naar bed ging en de Heer gaf me een visioen die me echt van streek maakte. In het visioen zag ik dit land opgesplitst in vier delen, elk onder een eigen vlag. Elke regio had vreselijke verwoesting en veel mensen waren dood. Zoals de verwoesting zag begon ik huilen en de Heer heeft mij vroeg mij; waarom huil je over de val van Babylon? In feite, waarom was je aan het bidden voor de genezing van Babylon? Ik had geen antwoord daarop in dit visioen en de Heer opende een boekrol en begon met de lezing van de aanklachten tegen ons land, maar in elke aanklacht noemde Hij de VS, Babylon.

De lijst was lang en benadrukte punten, zoals het doden van de diverse generaties van ongeboren kinderen. Naast deze aanklacht voegde Hij hieraan toe dat deze baby's was geofferd aan de god van de zelfzucht. De lijst bevatte ook hebzucht, afgoderij, trots, hoererij, en vele anderen punten, zoveel dat ik ze niet eens allemaal lezen kon lezen. Zoals ik keek op de lijst van aanklachten was ik er door overweldigd en gebroken vanwege het feit dat wij vandaag de dag leven in een land dat zo ver verwijderd is van God en in totale oppositie tegen het Koninkrijk van God, en wij ons hier comfortabel voelen. We zijn net als Lot die in Sodom woonde, de welvaart die de natie biedt heeft ons verblind voor het kwaad dat dit land regeert. We klagen over hoe slecht het is, maar hechten ons nog steeds daaraan met alle kracht die in ons is.

De Heer zei me om eens te kijken naar de natie zoals Hij het ziet, niet door mijn ogen, maar door middel van Zijn ogen. Ik kon niet al te lang kijken voordat ik het er mee eens moest zijn en berouw te voelen voor mijn liefde voor Babylon. Zodra ik berouw had vertelde de Heer mij om me te gaan voorbereiden op deze val omdat de tijd dringt. Ik moet het evangelie van het Koninkrijk prediken niet het Evangelie van Amerika. Amerika is al geoordeeld, het tijdstip van de imeenstorting is nu gekomen en zal snel toenemen deze zomer. Waterschaarste en voedseltekorten zullen algemeen deze zomer plaats vinden, maar ook zaken als brandstof-tekorten. Burgerlijke onrust plaats vinden, in de grote steden het eerst, maar zal daarna overslaan naar de landelijke gebieden. Natuurrampen zullen zich uitstrekken tot de bestaansmiddelen van het volk tot aan het breekpunt en de overheid gebruikt dit om vrijheid weg te nemen. Broeders in het noorden neem er notie van, je zult dit snel zien gebeuren. Wendt je tot de Heer voor aanwijzingen als die tijd aanbreekt. De westkust zal dit spoedig tegemoed kunnen zien, bereidt je voor.

In dit visioen was er een grote woestenij, waarbij het leek of in het midden van het land alles was weggevaagd en zag ik massa's mensen dolen zonder richting. Ze waren vies en slordig, bijna dood en er was geen verlichting in zicht.
De meeste van jullie die dit lezen zullen denken dat ik gek ben, daar ben ik zeker van, maar ik moet trouw delen wat ik heb gekregen om te delen.

De Heer zei me om het te roepen van de daken dat we berouw tonen en om nu de Heer te zoeken! Wij hebben niet geen tijd meer om te zoeken naar de dingen van deze wereld. Hij heeft ook onderwezen hoe de mensen voor te bereiden om door deze tijd van oordelen te komen op weg naar het Koninkrijk van God, en ik trouw dit woord moet prediken, overal waar ik een open deur heb. Als u dit woord wilt horen neem dan contact met mij op om tijd en plaats af te spreken, maar nogmaals, ik moet u waarschuwen, er is bijna geen tijd meer. We moeten ophouden te leven of dat we alle tijd van de wereld hebben. We moeten stoppen met huilen over de val van Babylon en ons druk maken voor intreden in het Koninkrijk.

  Darren Smith

Babylon 2