Printen??? Spaar papier en inkt.

Moslim broederschap


Bron: Muslim Brotherhood - From dKosopedia, the free political encyclopedia

Wie sinds 11 september, dacht dat Osama bin Laden de oprichter was van al-Qaeda. Heeft het mis, dat deed hij niet. Ik kwam daar achter als gevolg van een uitspraak van de baas van een vriend. Ik nam de verklaring aan als een uitdaging. Hij verklaarde dat waren we verwikkeld in een religieuze oorlog en dat als iemand de vertaling zou doen van de namen van de islamitische terroristische organisaties, die namen zouden dan het bewijs van zijn theorie bieden. Ik dacht dat dit zou een interessante en ironische manier zijn om het terrorisme te bestuderen omdat hun voornaamste vijanden, het volk van Israël, Joodse mensen geven een bijzondere betekenis aan het belang van iemands naam.

Mijn onderzoek begon met Bin Laden. Al Qaida wat wordt vertaalt als “de basis.” Het is mijn overtuiging dat dit een verwijzing naar de oprichting van een niet-statelijke basis van macht, die uiteindelijk zal worden gebruikt om de familieleden van de koninklijke Saud te verdringen en het land over te nemen, incl. de rijkdom en macht van het Arabisch schiereiland. Dit model is gebruikt in het verleden, en in het bijzonder het is gebruikt in het conflict tussen moslims en joden.

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog, hebben de zionisten gevraagd om de oprichting van de staat Israël. Ze begonnen met de Britse regering die de van de Balfour resolutie af gaf, maar hun droom van een Joods thuisland is pas werkelijkheid geworden in 1947. De zionisten waren druk en productief in de tussenliggende jaren, ondanks of wellicht vanwege de tegenspoed zij hadden te verduren. De nazi’s doodde een kwart van alle joden in Europa en minder dan twee jaar na hun vrijlating uit de concentratiekampen; creëerden zij een nieuwe staat, die prompt werd aangevallen door hun islamitische buren.

Het is moeilijk voor te stellen dat een natie, zo nieuw, dat zou kunnen overleven, laat staan nederlaag toebrengen aan een multinationale vijand. De Israëli’s deden het. Ze waren succesvol, omdat ze hun infrastructuur en hun militaire zaken op voorhand hadden ingericht. In tegenstelling tot de Amerikanen die niet hun zaken in orde hadden tot meer dan een decennium na hun Declaration of Independence,functionerende de IsraŽli’s volledig vanaf dag één want ze hadden hun basis van macht ingericht, of op zijn minst hadden ze de bevoegdheden en verantwoordelijkheden omschreven vooraf.

De Palestijnen, Yasser Arafat, kopieerden dit model toen zij de Palestijnse Bevrijding Organisatie oprichten PLO. Ze creëerden een externe machtsbasis, zodat wanneer de staat Palestina wordt gecreëerd; wanneer ze deze basis hadden zouden ze een gereserveerde plaats aan de tafel.

Ik geloofde dat Osama bin Laden de oprichter van al-Qaeda was. Ik was een beetje verbaasd om te ontdekken dat hij niet die revolutionaire visionair was. Islamisten (degenen die geloven in een utopische wereld waarin alle de Wabbabistische versie van de islam volgen of gedood worden) volgen een venture capital-model wanneer ze hun organisaties oprichten. Organisaties hebben meestal een man met een idee en een man met geld. Bin Laden was de man van het geld en de man met het idee heette Abdul Azzam. Terwijl dus OBL niet de man met het idee man was, is hij wel een fervent aanhanger van de idealen. We moeten toegeven dat hij niet het luxe leven, het materialistische leven leeft van wat hij had kunnen doen met zijn geschat vermogen en dat is een bewijs van zijn betrokkenheid bij deze zaak.

Abdul Azzam werd geboren in Palestina in 1941. Hij was een soennitische moslim. Ik gebruik de verleden tijd, omdat hij werd gedood in Afghanistan. Het is algemeen bekend dat hij werd vermoord door Bin Laden om twee redenen. Hij was niet voor het aanvallen van burgers, omdat hij niet geloofde dat de Koran dit toestaat en omdat OBL de controle wilde.

Abdul Azzam is gecrediteerd met drie terroristische organisaties. In aanvulling op al-Qaeda, creëerde hij de Islamitische Jihad en Hamas. Azzam was de belangrijkste kracht achter het werven van moslims om te vechten samen met lokale Afghaanse mannen als de Mujahideen (heilige strijders). Richtte hij het Office of Services of the Holy Warriors in Peshwar, in Pakistan om het te financieren, te trainen en anderszins deze inspanning te ondersteunen reisde hij ook naar de VS en sprak in moskeeën en zamelde geld in voor deze “heilige oorlog” tegen christenen en joden.

Een van zijn meest opmerkelijke uitstapjes naar de VS was voor de Eerste Conferentie van Jihad die werd gehouden in de Al-Farook moskee in Brooklyn NY. Het was vanuit deze moskee dat de blinde sjeik, Abdul Rahman de aanval op het World Trade Center in '93 pleegde. Hij was een klassieke anti-semiet en zijn haat breide zich uit naar de VS, Groot-Brittannië en alle andere christelijke naties.

http://www.iacsp.com/itobli3.html http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=388

De naam Hamas komt van ...

Azzam was een lid van een organisatie genaamd Al Ikhwan Al-Moslimoon, of de Islamitische Broederschap. Deze organisatie is (naar verluidt, vermoedelijk,) een soennitische religieuze sociale, professionele, politieke, economische en wetenschappelijke organisatie. Het werd opgericht in 1928 worden Hasan al Banna. Al Banna was een Egyptische leraar. Hij noemde de organisatie voor een groep die was invloedrijk in de oprichting van de moderne natie van Saoedi-ArabiŽ. Al-Banna de vastgestelde ichwaan als een direct gevolg van de reformator Kamal AtatŁrk afschaffing van het kalifaat van de van de uitgevallen Ottomaanse Rijk in 1924.

Ze zijn bezig om deze doelen te bereiken door ‘tarbiah’ of onderwijs. Hassan al Banna zei, “een generatie om te luisteren, één om te vechten en één om te winnen.” Begin late jaren 1950 en begin 1960 is de Ikhwan begon met de gemeenschappen te ondersteunen in islamitisch Noord-Amerika. Een van hun belangrijkste middelen van bestaan is financieel. Al-Banna en zijn volgelingen richten zich op het opzetten van islamitische financiële instellingen. Ze richten ook scholen, professionele organisaties, sociale en culturele instellingen op. Ik denk dat de meeste fundamentalisten leden van deze organisatie dienen als het onzichtbare fundament voor het islamitische terrorisme.


De Ikhwan voor al Banna

Saoedi-Arabië werd gecreëerd door de eerste koning, Ibn Saoed. Ibn Saud maakte als zijn basis van de macht gebruik van de militaire macht van een lokale bendes van nomadische huurlingen, de Ikhwan, en hij combineerde deze militaire macht met het morele gezag van de lokale geestelijke Wahabbisten. Ibn Saoed breidde zijn machtsbasis uit met de gevreesde woeste kameel cavalerie totdat hij controleerde wat nu Saoedi-Arabië is. De natie draagt zijn familie naam.

Ibn Saoed werd geconfronteerd met een interne opstand nadat hij zijn koninkrijk had opgericht. De Ikhwan wilde bij de naburige volken binnen te vallen, zodat zij zich zouden bekeren naar het Wahabbistische islam. Ibn Saoed besloot dit niet te doen, zodat de Ikhwan in opstand kwam. Ibn Saoed benaderde de Wahabbist geestelijken en vroeg dat zij de wettigheid wilden overwegen van de Ikhwanic opstand. Dit was een riskante politieke beweging, omdat de Wahhabbisten in overeenstemming met de Ikhwan menen dat alle niet-wahhabistische moslims afvalligen waren, en dus ongelovigen en moeten worden omgezet. De Wahhabistische geestelijken, na afweging van de Koran, vaardigde een fatwah (religieuze en juridische uitspraak) uit dat de Ikhwan ten onrechte in opstand kwamen tegen de legitieme leider van een islamitisch land. Ibn Saoed gebruikte deze fatwah om de Ikhwan krachtig te onderdrukken. Zij heeft daar daadwerkelijk opgehouden te bestaan.

Hassan al Banna werd geboren in 1906. Hij was de zoon van een horloge reparateur en islamitische geleerde. Toen hij 21 was, werd al-Banna al ingehuurd om les te geven in de openbare school. Gedurende deze tijd, zag al Banna de levensomstandigheden wat de Egyptenaren die werkten voor de Britten moesten verduren. In maart 1928, op de leeftijd van 22, heeft al Banna samen met zijn broer en vijf anderen zich verzameld bij Banna thuis al en zwoeren ze een eed dat zij zouden leven en sterven voor de islam. Tegen 1934 de Ikhwan al meer dan vijftig vestigingen en een half miljoen leden en sympathisanten in Egypte. De achteruitgang van de invloed van de koloniale mogendheden (Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk) in de islamitische wereld heeft geleid tot een machtsvacuüm. In dit vacuum, de Ikhwan vonden hun roeping en creëerden het volgende.

Ze creëerden scholen, moskeeën en fabrieken. Ze volgden de marxistische model van landbouw activisme. Lidmaatschap van de organisatie was en is er nog steeds met cellulaire structuur. Deze cellen worden ‘usar’ of families genoemd. Hij werd ontgoocheld door het marxistische mede door de atheïstische nadruk van het marxisme. Hij wendde zich vervolgens tot een neef van het communisme, het nationaal-socialisme. Deze interesse voor Nietzsche leiden Al Banna naar een relatie in de 20ste eeuw, met het krachtige nationaal-socialistische van Adolf Hitler.

Hitler nationalisme was een reactie op het Verdrag van Versailles en zijn waanideeën over het verraad van het Tweede Rijk. Al Banna’s islamisme was een reactie op het einde van het Ottomaanse Rijk en de eeuwen lange periode van achteruitgang van de islam als een wereldmacht. Beiden reageren met een reactie op de toenemende macht van het westen.

Toen Adolf Hitler een schrijver was, voordat hij aan de macht kwam, had al Banna reeds contact met hem. Als gevolg van al-Banna’s brieven, stuurde Hitler een lid van zijn inlichtingen dienst naar Egypte. Al-Banna creëerde een spionagenetwerk voor de nazi’s in Egypte en vervolgens breidde hij het uit over het hele Arabische schiereiland. Hij heeft ook beloofd dat de Moslim Broederschap de Britten zou doden als de nazi’s zouden aankomen in Caïro en Alexandrië. Al Banna heeft van Hitler geleerd het belang van ‘opleiden’ van de jeugd.

Al Banna had een verdorven beeld van de wereld. Hij leerde dat alle plezier van de hedendaagse (westerse) beschaving zou leiden tot “niets anders dan pijn.” Hij waarschuwde tegen dating of trouwen met niet-islamitische vrouwen en adviseerde zijn volgelingen niet naar nachtclubs te gaan, alcohol te drinken, varkensvlees eten en geen vriendschap te sluiten met niet-moslims. Hij verklaarde door dat te doen, een van deze dingen, en het vergoelijken van onrechtmatig (onder sharia) en immorele daden de gevolgen voor een moslim die eraan hebben deelgenomen zouden worden verdubbeld.

Eerder in de tijd in Palestina, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, werd dat een Brits protectoraat. De Britten waren een waar koloniaal rijk. In tegenstelling tot het falende Ottomaanse Rijk, hadden ze autoriteit. De Britten hadden een lokaal religieus / politieke boegbeeld als leider, genaamd Amin al-Husseini. De Britse maakten deze titel voor Al Husseini. Ze noemden hem de Grootmoefti van Jeruzalem. De implicatie was dat al-Husseini de overste was van alle andere moefti’s in het Britse Rijk. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, begonnen al-Husseini’s waanideeën over de macht af te brokkelen. De Britse lieten de Balfour-verklaring uitgaan, die, vermelde als belangrijkste, dat de Joden hun eigen staat dienden te hebben. Al-Husseini was woedend.

De implicaties van de beloofde staat aan Israël waren voor de Grootmoefti ontzaglijk. Niet alleen was er er een een enorme migratie van Joden uit Europa gaande, maar ze waren ook niet van plan om zich onder zijn controle te stellen. Al-Husseini’s reactie was om te beginnen met het aanvallen en doden van de zionisten. Na een periode, begon hij zich te richten op alle joden (sommige families hadden in Palestina voor honderden jaren gewoond). Al-Husseini zijn acties kregen de aandacht van Hitler. In 1936 werd Himmler Palestina gestuurd voor een ontmoeting met Al Husseini. Kort na de eerste Himmler / Al-Husseini vergadering, moest de leer van het Derde Rijk worden veranderd. In haar oorspronkelijke model, de ‘undermensch’ moest worden de slaven van het Derde Rijk. Er is substantieel bewijs dat Al-Husseini ofwel de voornaamste architect was van de Endlösung, of dat hij de luidste stem in Berlijn was om het proces te versnellen.

De relatie duurde tot na de dood van Himmler (in Neurenberg?). Al-Husseini was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, waar hij actief deelnam aan de Endlösung. Bronnen schrijven de dood van meer dan 500.000 Joden toe aan de invloed van Al-Husseini. Al-Husseini bezat ook het 13e Waffen SS Balkan Division. De misdaden van deze divisie zijn bekend

Hadden de Britten al-Husseini verantwoordelijk gehouden voor zijn daden, de geschiedenis zou zijn significant verschillend uit hebben gezien.

Al-Husseini zette ook een paramilitaire vleugel van de Ikhwan op. Hun motto was: “Actie, Gehoorzaamheid, Zwijgen.” Hij heeft ook de een geheime inlichtingendienst tak opgericht, “al-jihaz al-Sirri.” Dit was het Ikhwan equivalent van Hitlers bruinhemden (de SS) en Mussolini’s Zwarthemden.

De Moslim Broederschap werd uitgebreid naar Syrië in 1935. Sayyid Qubt http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/DL04Ak01.html
Medio 1960 rekruut was Ayman al-Zawahiri, de huidige nummer twee man van al-Qaeda en de hersenen van de organisatie.