Printen??? Spaar papier en inkt.

Een interview met de Broederschap

31 januari 2011 -

Door Michael Downey

Bron: An Interview with the Brotherhood | World Policy Institute

Vanaf gisteren, wordt meest invloedrijke oppositie-groep in Egypte - het officieel verboden, maar semi-getolereerd islamistische partij bekend als de Moslim Broederschap - formeel gesteund door Mohamed el-Baradei, de secularistische Nobelprijswinnaar die zich heeft ontpopt als de leider van de revolutionaire beweging waarin wordt opgeroepen om een onmiddellijk einde te maken aan de regering van de Egyptische president Hosni Mubarak.

Maar deze alliantie - die onwaarschijnlijk leek voorafgaande aan de massale protesten die Caïro in opschudding brengen gedurende de afgelopen week - is het zich al aan het ontwikkelen voor een bepaalde tijd. Afgelopen zomer, tijdens mijn studie aan de Amerikaanse Universiteit van Caïro, interviewde ik Khaled Hamza, de redacteur van de officiële Moslim Broederschap website. Hamza wordt beschouwd als een leidende stem van matiging binnen de partij, en staat centraal in de jeugd-recrutering. (In een strafexpeditie tegen de Broederschap tijdens de aanloop naar de verkiezingen in 2008, zat Hamza een gevangenisstraf uit van enkele weken.)

Toen we spraken, was het moeilijk voor je te stellen dat, binnen enkele maanden, de decennia-lange regerende Mubarak ernstig zou worden bedreigd. Toch was ik nieuwsgierig om te weten wie Hamza dacht dat die het land zou leiden als Mubarak ooit een stap opzij deed of daartoe werd gedwongen.

“Het is een heel moeilijke vraag”, zei hij. “Maar we hebben nu de samenwerking met Dr El Baradei.”

Ik wist dat El Baradei zich aansloot bij de oppositiegroepen. Maar dit was de eerste aanwijzing dat de Broederschap formeel deelnam aan de inspanningen van El Baradei.

“Hij is een zeer goede man,” zei Hamza over El Baradei. “Misschien is hij nu een seculiere man, maar hij respecteert de democratische optie en hij zal vertrekken als de mensen hun president en het parlement te kiezen. En misschien zal hij helpen om Egypte te herstellen.”

De Broederschap was opvallend afwezig toen de straatprotesten vorige week begonnen. Afgelopen maandag, de eerste dag van de protesten, sprak ik weer met Hamza en vroeg hem welke rol eventueel de Broederschap had gespeeld in de lancering van de demonstratie. Hij zei dat de Broederschap, samen met de andere gevestigde partijen, hier niet achter zaten, en dat de protesten het werk was van jonge mensen die boos waren over de moord op een jonge man door politieagenten in Alexandrië. “Het was pas een paar dagen later dat de politieke partijen beseften dat dit echt gebeurde en begonnen om deel te nemen in de ondersteuning,” zei hij.

Sommige waarnemers voerden aan dat het seculiere karakter van de opkomende beweging erop wijst dat de steun voor de Moslim Broederschap niet zo diep zit als de conventionele‘n geloven. Maar de partij heeft zonder twijfel een krachtige werking binnen de Egyptische samenleving, en zou een belangrijke rol spelen zeker in een hypothetisch post-Mubarak tijdperk. In mijn eerste interview met Hamza, bespraken we veel van deze onderwerpen die zou bewijzen dat de Moslim Broederschap ooit onderdeel van een post-Mubarak Egyptische regering zou zijn: Egypte in betrekkingen met Israël en de Palestijnen, de Broederschap in het licht van de rol van vrouwen in de politiek en de samenleving, en de opvatting van de Broederschap over een islamitische staat. Wat volgt is een bewerkte transcriptie van het eerste interview.

*****

*****

Welke rol zou de Moslim Broederschap kunnen hebben in het creëren van een nieuwe staat, indien zij heeft deelgenomen aan het politieke proces?

We zouden deel nemen aan het Europees Parlement en gaan lopen in de verkiezingen. [Onder het verbod van Mubarak op de groep van de Broederschap moeten de leden als onafhankelijken lopen - Vert.) Als mensen kiezen voor de Broederschap moslim, moet het Westen begrijpen dat de mensen die het willen.

Dus de Broederschap zou een overheid die de seculiere samenleving handhaafd steunen?

Als de Moslim Broederschap het woord ‘seculier’ gebruikt betekent dat niet, geen religie - we praten over wat we noemen een “beschaafd land.”

Wat als een Egyptische extremistische groep als de Islamitische Jihad deel willen nemen aan de verkiezingen, zou dit worden toegestaan?

Nee, als ze er een terroristische operatie van willen maken tegen de burgerbevolking zouden we hen in de gevangenis stoppen in plaats van deelname aan de verkiezingen. Wij zullen alleen instemmen met een vreedzame en democratische wijze in het politieke leven. Als ze geweld gebruiken, dan in de gevangenis met hen.

Heeft u ondersteuning voor de oprichting van sharia (islamitische wet) in de manier waarop de regering van Saoedi-Arabië het nu heeft?

De Broederschap is het niet eens met de monarchie in Saoedi-Arabië, want dat is gewoon niet democratisch.

Zodat u van mening bent dat er sprake moet zijn van een zekere manier om de sharia in te voeren, maar dat de invoering door de monarchie of door middel van geweld onaanvaardbaar is?

Ja, democratie is de enige manier.

Hoe zit het met de Iraanse model?

De Iraniërs volg de ayatollah, wij geloven niet dat de islam een theocratie is. Naar onze mening, is de oelema (geestelijken) er alleen voor onderwijs en opvoeding - ze horen niet in de politieke sfeer. Iran heeft een aantal goede dingen, zoals verkiezingen, maar we het niet eens met alle agressie. Wij zijn het ook oneens met de schendingen van de mensenrechten door de overheid en de aanvallen op de bevolking.

Hoe zit het met groepen die u zou willen uitsluiten of discrimineren op basis van etniciteit, geslacht of religie?

Nee, zijn we allemaal eensgezind. Er is geen verschil tussen moslim, christen, of wat dan ook.

Moeten vrouwen worden gedwongen om de hijab te dragen, net als in Iran?

Nee, ze moeten kiezen. Zij moeten niet gedwongen worden om hijab te dragen. We zouden nooit druk uitoefenen op de mensen om iets te doen wat ze niet willen doen. Maar als een vrouw niet wenst om de hijab te dragen, zou ze recht hebben op iets respectabele dragen - niet als een prostituee. Vrouwen moeten hun weg kiezen van de islam.

Als de Broederschap aan de macht was in Egypte, wat zouden de rechten van vrouwen zijn om deel te nemen in de politiek? Kan een vrouw dienen in het Parlement, of als voorzitter?

Wij geloven in de volledige participatie van vrouwen in het politieke leven - met uitzondering van het presidentschap.

Met uitzondering van het presidentschap? Waarom is dat?

De meeste oelema het erover eens dat de president een man moet zijn. Vrouwen kunnen meedraaien in eventuele politieke functie, behalve president ... In de islam zijn er ideeën en opties, en de islam zegt dat het mogelijk is [voor een vrouw om te dienen als president], maar voor nu kiezen we voor de andere optie. We zeggen dat het een keuze is uit de religieuze gedachten of scholen. Maar er zijn andere opties en verschillende keuzes. Sommige [Islamitische] geleerden zeggen dat een vrouw wel president kan worden, maar de Moslim Broederschap, nu, op dit moment, is het hier niet mee eens. Misschien na enkele jaren zouden ze dit kunnen aanvaarden. Ik denk het wel. Voor mezelf, Khaled, ik persoonlijk denk dat een vrouw president kan, geen probleem.

Hoe zit het met de betrekkingen met Israël? Wat zou de Broederschap te doen over de situatie tussen Israël en Palestina?

We denken dat Israël een bezettingsmacht is en niet eerlijk tegenover de Palestijnen. Wij geloven niet in onderhandeling met Israël. Als de Moslim Broederschap, moeten we ons verzetten tegen dit alles. Ze zijn een bezettingsmacht en we moeten hen weerstaan. Heb je gezien wat ze doen in de Gazastrook, met de vloot? Israël is een zeer gevaarlijke kracht en we moeten weerstand bieden. Weerstand is de enige manier, onderhandelen is niet nuttig.

Dus zou de Moslim Broederschap, indien in een positie als de overheid, groepen als Hamas helpen?

Ja, zeker.

Erken je Israël als een staat?

Nee

Wat als Israël zich geheel terugtrekt uit de Westelijke Jordaanoever, een Palestijnse staat wordt vastgesteld, en Jeruzalem een gedeelde hoofdstad wordt. Dan zou je Israël dan erkennen?

Het politieke standpunt van de Moslim Broederschap over Palestina is een staat [voor] joden, moslims, christenen -. Laten we een democratische verkiezingen houden en we zullen zien ... We kunnen iets te maken als van een seculiere staat en de verkiezingen houden en we kunnen dan zien.

*****

Michael Downey is een student aan de Western Washington University, waarbij de nadruk in het Arabisch, islamitische geschiedenis en het Midden-Oosten.


Commentaar:
Hier laat de Broederschap zich natuurlijk van hun beste democratische kant zien. Maar men moet niet vergeten dat de Hamas een tak is van de Broederschap en kijk ernaar hoe deze optreden tegen de bevolking en ze die totaal overheersen zonder enige spoor van democratie, dan weet je wat de werkelijke houding van de Broederschap zal worden. ElBaradei is maar een stroman goed voor het moment. Trouwens deze man heeft Iran toegestaan om rustig voort te laten werken aan hun atoomwapen.