Printen??? Spaar papier en inkt.

De Moslim Broederschap: de vijand in zijn eigen woorden

()
Bron: Center For Security Policy | Jan 31, 2011

Door Frank Gaffney, Jr.

Zoals Egypte naar het einde loopt van het regime van Hosni Mubarak, op de een of andere manier - door "een ordelijke overgang naar een democratisch regime" (zoals Hillary Clinton het delicaat noemt), of door middel van een gewelddadige omverwerping of gewoon door het van de overlijden van de 82-jarige voorzitter - veel is onduidelijk. Een ding is zeker dat de Moslim Broederschap onze vijand is, en welke rol die ook zal spelen in de toekomst van Egypte het zal tot ons nadeel zijn.

Dit is onmiddellijk duidelijk, aangezien de Broederschap (MB of in het Arabisch, Ikhwan) ons dit zelf verteld heeft. Denk bijvoorbeeld aan de mission statement voor de MB, gevonden in een van haar geheime documenten, getiteld “Een toelichting op de algemene strategische doelstelling voor de groep in Noord-Amerika”:

De Ikhwan daar moest begrijpen dat hun werk in Amerika een soort van Grand Jihad is in het wegwerken en het vernietigen van de westerse beschaving van binnenuit en door dat ellendige huis te ‘saboteren’ door het werk van hun handen en van de gelovigen, zodat het wordt geëlimineerd en Gods religie zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
Zoals de blauw-gestreepte groep van nationale veiligheid deskundigen bijeen is geroepen door het Center for Security Policy, "Team B II", opmerkte in hun nieuwe bestseller Sharia: de bedreiging voor Amerika, is de onverenigbaarheid van de agenda van de Ikhwan met onze belangen, wat blijkt uit haar oprichting:
De Moslim Broederschap werd opgericht in 1928 in Egypte. Haar uitdrukkelijke doel was tweeledig: (1) het invoeren van de Sharia wereldwijd, en (2) het herstel van de wereldwijde islamitische staat (kalifaat). Daarom, al-Qaeda en de MB hebben dezelfde doelstellingen. Ze verschillen alleen in timing en tactiek die zijn betrokken bij het realiseren van deze.
We weten ook hoe de Broederschap plannen heeft om onze vernietiging voltrekken. Een ander MB document, hoewel ongedateerd, met de titel “Fasen van het ondergrondse wereldbeweging plan.” Het beschrijft een vijf-trappen-programma voor het bereiken van de triomf van de sharia - samen met een status rapport over de realisatie van de diverse fasen van deze doelen:
Fase Een: Een discreet en geheime oprichting van leiderschap.

Fase twee: De fase van het geleidelijke verschijning op de publieke scène en oefenen in het gebruikmaken van diverse publieke activiteiten.
Wel het [de MB] is er sterk in geslaagd voor de uitvoering van deze fase. Het slaagde ook in het bereiken van een groot deel van zijn belangrijke doelen, zoals het infiltreren in de verschillende sectoren van de regering.

Derde fase: Escalatie fase, gebruik maken van de massamedia, voorafgaand aan conflicten en confrontatie met de machthebbers. Momenteel in uitvoering.

Fase vier: Openbare confrontatie met de regering door middel van de uitoefening van politieke druk.
Het is agressief in de uitvoering van de hierboven genoemde aanpak. Opleiding in het gebruik van wapens in binnen-en buitenland in afwachting van uur nul. Het heeft opvallende activiteiten in dit opzicht.

Fase Vijf: Het grijpen van de macht om hun islamitische natie vestigen op grond waarvan alle partijen en islamitische groeperingen zijn verenigd.
Als een verder bewijs nodig is voor de dreiging die uitgaat van de Moslim Broederschap, neem dan de opmerkingen in overweging die op 6 oktober 2010 door Mohamed Badie werden gedaan, een virulente promotor van de Ikwan's voor de Sharia, die werd geïnstalleerd als zijn leider ("Supreme Guide") vorig jaar. Volgens een vertaling door het onmisbare Midden-Oosten Media Research Institute (MEMRI), verklaarde Badie:
[Vandaag, de Verenigde Staten] is bezig met zich terug te trekken uit Irak, verslagen en gewond, en het staat aan het begin van de terugtrekking uit Afghanistan.
[Alle] gevechtsvliegtuigen, raketten en moderne militaire technologie werden verslagen door de wil van de volkeren, zolang [deze volkeren] aandrongen op verzet. Haar rijkdom mocht hen niet baten, Allah heeft het voor het zeggen, zoals is gebeurd met [krachtige] naties in het verleden. De VS ervaart nu het begin van zijn einde, en is op weg naar haar ondergang.
Barry Rubin, een van de meest scherpzinnige waarnemers van het Midden-Oosten, waarschuwde binnen enkele dagen dat deze toespraak een ‘oorlogsverklaring’ door de Broederschap vertegenwoordigde, met “de vaststelling dat die op het oog vrijwel identiek is aan die van al-Qaeda”, maar komende uit “een groep met 100 keer meer activisten dan al-Qaeda.”

Op het eerste gezicht lijkt het ongelooflijk dat dit soort van duidelijkheid over de bedoelingen van de Broederschap in het voorgaande velen van hen in het officiële Washington lijkt te zijn ontgaan en ook aan de politieke elite. Op de keper beschouwd, beschrijven immers deze warhoofden, de Ikhwan als ‘niet-gewelddadig’, ‘democratisch’ en als de wenselijk kandidaten voor een coalitie om de dictatuur van Mubarak te vervangen, dat is om een oude Sovjet-uitdrukking te gebruiken, “geen toeval, kameraad.”

In feite biedt de bovengenoemde MB ‘toelichting’ een lijst aan van “onze eigen organisaties en de organisaties van onze vrienden”, van vrijwel elke prominente Amerikaanse-moslim organisatie die in werking is op dit moment. Wat ongelooflijk is, dat dus veel van deze zelfde Moslim Broederschap fronten worden gebruikt door de Amerikaanse overheid voor de ‘outreach’ naar de moslimgemeenschap en voor beleidsadvies. De top inlichtingen official, James Clapper, heeft het resultaat wat daaruit voortvloeide als “dialoog met de moslimgemeenschap” gekenmerkt als “een bron van advies, raad en wijsheid.”

Als gevolg daarvan, moet het een en ander angstaanjagend duidelijk zijn: We zijn met ons beleid ten aanzien van de erfopvolging in Egypte - de tsunami elders aan het versnellen die de regio beïnvloed, vormt en waarschijnlijk zal worden ondermijnd door de Amerikaanse agenten van de Moslim Broederschap. Als we onze vijanden hun gang laten gaan, is er geen twijfel wie het onderspit zal delven.


Frank J. Gaffney, Jr. is President of the Center for Security Policy, a columnist for the Washington Times and host of the nationally syndicated program, Secure Freedom Radio, heard in Washington weeknights at 9:00 p.m. on WRC 1260 AM.